Geplaatst op: 05-07-2018 om 14:06 uur
Laatst gewijzigd op: 12-07-2018 om 11:09 uur

Juli 2018

Nieuwsbrief GHOR Kennemerland in beeld

Met de volgende onderwerpen:

 

Interview met GHOR-medewerker Petra Metzelaar

Petra Metzelaar werkt sinds 2008 als beleidsmedewerker Crisisbeheersing bij de GHOR. Tijdens een crisis of ramp werkt Petra als Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN-GZ). Petra is opgeleid als fysiotherapeut en werkte lange tijd als kwaliteitsfunctionaris bij GGD Ambulancezorg.
>>> Lees meer

Externe audit door DNV GL bij GHOR

Het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland heeft ervoor gekozen om op te gaan voor integraal ISO- certificaat voor alle organisatie-onderdelen van de veiligheidsregio. Daarom vonden in het 2e kwartaal een brede audit plaats waarbij gesproken is met medewerkers uit de hele organisatie. 
>>> Lees meer

GHOR Kennemerland bezoekt GHOR Noord-Holland Noord

Eind mei jl. gingen medewerkers van GHOR Kennemerland op bezoek bij hun GHOR collega’s van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De GHOR-teams ontmoetten elkaar in het fraai gelegen bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in de Schoorlse Duinen.
>>> Lees meer

Integraal Crisisplan Publieke Gezondheid (ICPG)

Tot voor kort stond het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) aan de basis van de GGD-crisisorganisatie. Vanwege de professionaliseringsslag in de voorbereiding op rampen en crises door de zorgsector is het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 opgesteld.
>>> Lees meer

PSH-themamiddag over extreem geweld en radicalisering

Jaarlijks organiseert GGD Kennemerland voor de betrokkenen bij de Psychosociale Hulpverlening (PSH)* een expertmeeting waarin een actueel onderwerp met een relatie tot de PSH wordt behandeld. Op donderdag 31 mei jl. vond de themamiddag van 2018 met het thema ‘extreem geweld en radicalisering’ onder grote belangstelling van ruim vijftig aanwezigen plaats.
>>> Lees meer

Succesvolle raadsledeninformatie-avond

Eind mei konden raadsleden en bestuurders van de tien gemeenten die samen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) vormen zich laten informeren over wat de VRK doet en hoe zij deze taken uitvoert. Uiteraard kwamen de GGD en de GHOR daarbij ook uitgebreid aan bod.
>>> Lees meer

Training Toegang Beschermd Gebied Schiphol

In mei en juni jl. organiseerde GHOR Kennemerland weer vijf trainingen Toegang Beschermd Gebied op luchthaven Schiphol. Ruim 140 personen namen aan deze trainingen deel, allen hulpverleners die in geval van crisis op Schiphol kunnen worden ingezet zoals Ambulancemedewerkers, Rode Kruisvrijwilligers (van het Noodhulpteam die in actie komen in geval van Grootschalige Geneeskundige Bijstand) en functionarissen van aangrenzende GHOR-regio’s.
>>> Lees meer

Nieuwe werkwijze implementatie planvorming bij GHOR-crisisfunctionarissen

Voor een aantal risicovolle bedrijven in de regio maakt de Veiligheidsregio rampbestrijdingsplannen ter voorbereiding op een crisis. Deze plannen zijn multidisciplinair. Om ervoor te zorgen dat de GHOR-crisisfunctionarissen nog beter bekend zijn met de informatie uit deze plannen, heeft de GHOR dit jaar een aanpak gevonden om kennis actief over te dragen.
>>> Lees meer