Geplaatst op: 09-07-2018 om 12:09 uur
Laatst gewijzigd op: 12-07-2018 om 11:30 uur

Integraal Crisisplan Publieke Gezondheid

Tot voor kort stond het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) aan de basis van de GGD-crisisorganisatie. Vanwege de professionaliseringsslag in de voorbereiding op rampen en crises door de zorgsector is het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 opgesteld.

Hierin is onder andere opgenomen dat zorginstellingen een integraal Crisisplan moeten hebben ter voorbereiding op in ieder geval de risico’s uit de risicoanalyse. In het nieuwe Integraal Crisisplan Publieke Gezondheid (ICPG) is het GROP ingebed en is de crisisorganisatie van GGD Kennemerland nader beschreven.

Laagdrempelige activering
Belangrijke veranderingen van het ICPG ten opzichte van het ‘oude’ GROP zijn de opschalingsniveaus met de bijbehorende opschalingscriteria. De GGD-crisisorganisatie is laagdrempelig te activeren. Iedere GGD-medewerker draagt een zekere verantwoordelijkheid om te signaleren of een casus aanleiding kan geven om op te schalen. Ook zijn er taakkaarten voor de leden van het Crisisteam uitgewerkt. Een GGD crisis hoeft niet acuut te zijn, maar een casus die in eerste instantie klein lijkt, kan sluipend uitgroeien tot een crisis. Het is goed om dat steeds voor ogen te houden; juist daarom zijn de GGD medewerkers de spil in het ontdekken van een mogelijke crisis.

Meer weten?
Neem dan contact op met Amanda Vermolen-van der Hulst, avermolen-vdhulst@ggdkennemerland.nl.   

Integraal crisisplan PG

Bron cyclus risicomanagement: Ruud Houdijk, ITINERIS health & safety