Geplaatst op: 09-07-2018 om 12:14 uur
Laatst gewijzigd op: 10-07-2018 om 14:17 uur

PSH themamiddag over extreem geweld en radicalisering

Jaarlijks organiseert GGD Kennemerland voor de betrokkenen bij de Psychosociale Hulpverlening (PSH)* een expertmeeting waarin een actueel onderwerp met een relatie tot de PSH wordt behandeld. Op donderdag 31 mei jl. vond de themamiddag van 2018 met het thema ‘extreem geweld en radicalisering’ onder grote belangstelling van ruim vijftig aanwezigen plaats.

Na de opening door Claire Morssink, Clustermanager Maatschappelijke Zorg van GGD Kennemerland, volgde de PSH themamiddag Claire Morssinkindrukwekkende presentatie van Godfried Lambriex en de Frank van den Hoff van DOCK over de gebeurtenissen na het schietincident van vrijdag 26 januari jl. in een buurthuis van DOCK op Wittenburg in Amsterdam. Daarbij vielen meerdere gewonden en een dodelijk slachtoffer. Ze bespraken de gevolgde processen en de geleerde lessen. Aansluitend vertelde Masja Visser, leider Kernteam uit de regio Amsterdam welke rol en taken GGD Amsterdam vanuit de PSH organisatie in deze casus had.

Onderwerpen die in beide presentaties aan bod kwamen waren:

  • Wat heb je gedaan op gebied van PSH?
  • Hoe was de inzet voor de PSH-medewerkers?
  • Hoe ga je om met onrust in de wijk? Welke invloed kun je daarop uitoefenen?
  • Er waren aannames over de dader. Hoe ga je daarmee om?
  • Hoe werk je in deze situatie samen met andere partijen?
  • Er was een stagiair dodelijk getroffen: hoe is dat voor medewerkers?
  • Gevoel van onveiligheid bij betrokkenen, buurtbewoners, ouders van kinderen die gebruik maken van de locatie: wat kun je daarmee?
  • Wat was de rol van de gemeente in deze casus?
  • Wat heb je gedaan qua nazorg en wat doe je daar nu nog mee?
  • Hoe kun je je op een dergelijk incident voorbereiden?  

Natascha Dannijs, radicaliseringsexpert van de politie, hield vervolgens een pakkende en leerzame presentatie over radicalisering, en welke indicatoren van belang zijn om radicalisering te herkennen.

Radicalisering is een proces 

Interactief kennis toetsen
Het interactief onderdeel werd verzorgd door Sophia Vreugdenhil en Coby Hendrikse: een spannende en speelse werkwijze in gemengde teams waarbij de kennis van de PSH en de processen werd getoetst.Tijdens de afsluiting met de bekende borrel waren de meningen zeer positief over deze themamiddag. Uit de evaluatieformulieren bleek eveneens dat de aanwezigen de middag als erg goed beoordeeld hebben, op zowel inhoud als vorm en op de mogelijkheid om elkaar te weer te ontmoeten en/of te leren kennen.

PSH themamiddag

 

* Dit zijn medewerkers van de samenwerkende PSH organisaties: GGZ InGeest, GGZ Parnassia, Socius, Meerwaarde en DOCK, Kenter, Leger des Heils, Slachtofferhulp Nederland, GGD en GHOR Kennemerland.