Geplaatst op: 05-07-2018 om 14:20 uur
Laatst gewijzigd op: 10-07-2018 om 09:41 uur

Op bezoek bij GHOR Noord-Holland Noord

Eind mei jl. gingen medewerkers van GHOR Kennemerland op bezoek bij hun GHOR collega’s van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De GHOR-teams ontmoetten elkaar in het fraai gelegen bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in de Schoorlse Duinen.

Bezoek GHOR aan NHN

Naast werkinhoudelijke verdieping, netwerken en speelse werkopdrachten werd er ook gepraat over de toekomstige uitdagingen van de witte crisisorganisatie. In thematisch ingedeelde groepen werd onder meer gepraat over de relatieve ‘onzichtbaarheid’ van de GHOR binnen het witte werkveld en of dat een probleem is. In beide regio’s blijkt dat de GHOR ook bij veel ‘witte’ hulpverleners ‘in het veld’ vrij onbekend, terwijl juist deze hulpverleners in crisis wel met GHOR-functionarissen samenwerken.

Een andere uitkomst is dat het goed is om de collegiale contacten tussen de Meldkamer Ambulancezorg en de GHOR te versterken; want zeker in crisisomstandigheden is het belangrijk te begrijpen wie wat doet en waarom. Verder werd gepraat over ontwikkelingen in de samenleving en de gezondheidszorg en wat dit betekent voor de strategie van de GHOR. Tevens was er aandacht voor de arbeidsmarkt en het – op termijn – verwachte tekort van goede werknemers op de arbeidsmarkt. Het is goed om de GHOR actiever te laten zien als eventuele toekomstige werkgever.

Tot slot volgde een korte groepswandeling door de duinen langs het laagste en hoogste punt van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Opnieuw blijkt hoe waardevol dit soort uitwisselingen zijn, waardoor beter bekend is waar de buurregio aan werkt, als GHOR voor staat en hoe andere regio’s GHOR-taken aanpakken.

Bezoek GHOR aan NHN