Geplaatst op: 09-07-2018 om 12:21 uur
Laatst gewijzigd op: 10-07-2018 om 14:23 uur

Succesvolle raadsledeninformatie avond

Eind mei konden raadsleden en bestuurders van de tien gemeenten die samen de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) vormen zich laten informeren over wat de VRK doet en hoe zij deze taken uitvoert. Uiteraard kwamen de GGD en de GHOR daarbij ook uitgebreid aan bod.

Raadsledenavond

Bestuurders en raadsleden konden in gesprek gaan met medewerkers van de GGD en Brandweer Kennemerland, de GGD Ambulancedienst en GHOR Kennemerland. Een bezoekje aan de meldkamer was ook mogelijk.

GHOR-medewerkers gaven uitleg over het onderwijshulpmiddel ETS (Emergo Training System). ETS is een van oorsprong Zweedse oefensystematiek, waarbij met magnetische borden een incident met slachtoffers kan worden nagebootst. Binnen het systeem kun je werken met  ambulances en andere hulpverleningsvoertuigen, hulpverleners  en getroffenen (met detailinformatie over hun persoon en eventueel letsel). Daarnaast kregen raadsleden informatie over de training Stop de Bloeding, en was er mogelijkheid om ook zelf te oefenen. Het was een levendige avond, waarover veel positieve reacties zijn ontvangen.

Naar verwachting zullen de raadsledenavonden de komende jaren weer wat kleinschaliger worden aangepakt, met korte workshops voor raadsleden over specifieke onderwerpen. Suggesties voor zulke onderwerpen kunnen worden aangeleverd bij Richard Voorneman (Rvoorneman@vrk.nl) of Marja Kreuk (mfkreuk@vrk.nl).

Raadsledenavond met Petra Metzelaar