Geplaatst op: 05-07-2018 om 14:13 uur
Laatst gewijzigd op: 12-07-2018 om 10:07 uur

Interview met Petra Metzelaar

Petra Metzelaar werkt sinds 2008 als beleidsmedewerker Crisisbeheersing bij de GHOR. Tijdens een crisis of ramp werkt Petra als Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN-GZ). Ze is opgeleid als fysiotherapeut en werkte lange tijd als kwaliteitsfunctionaris bij GGD Ambulancezorg.

Wat doe je op een doorsnee-werkdag?
‘Eigenlijk is geen dag hetzelfde’ vertelt Petra. ‘Eén van mijn taken is om vanuit de GHOR het contact te onderhouden met partners binnen de acute zorg zoals Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemerland, de Meldkamer Ambulancezorg, het Rode Kruis, de regionale ziekenhuizen, VUmc en het MMT (Medisch Mobiel Team). Daarnaast is sinds enige tijd het thema Terrorisme Gevolgbestrijding (TGB) een belangrijk onderdeel van mijn werk’, vertelt Petra.

Wat bespreek je zoal? Petra Metzelaar
‘Binnen het GHOR-netwerk deel en signaleer ik (beleids)ontwikkelingen en bezie of dit effecten heeft op de crisisorganisatie en de ketenpartners. Doel is om er aan bij te dragen dat de geneeskundige keten - ook in crisisomstandigheden - goed op elkaar aangesloten is. Want we willen allemaal dat de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis effectief verloopt.

Is dat leuk om te doen?
‘Ja, want in mijn functie zit ik in een groot netwerk waarin ik veel zie en hoor waardoor ik onze ketenpartners goed kan informeren en adviseren. Ik weet hoe de acute zorgketen in reguliere- en crisisomstandigheden werkt en vind het een uitdaging om dit te blijven verbeteren. Dat maakt mijn werk heel afwisselend’.

Je werkt ‘koud’ en ‘warm’; is dat niet moeilijk?
‘Dat vind ik niet, want het ligt juist in elkaars verlengde! Ik ben immers betrokken bij de voorbereiding op crisis en rampen en kan bij een inzet als Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg zelf ervaren of de voorbereiding voldoende is. Blijkt uit de evaluatie dat planvorming aanpassing behoeft dan wordt dit op korte termijn opgepakt. Als HIN-GZ ben ik verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van informatie uit de geneeskundige kolom. Het actueel geneeskundig beeld wordt gedeeld met de veiligheidsregio en de partners in het geneeskundig netwerk. De HIN-GZ onderhoudt nauw contact met de informatiecoördinatoren van zorginstellingen’.

Waar werk je nu aan?
Sinds medio 2016 is TGB (Terrorisme GevolgBestrijding) voor de GHOR, GGD- en Brandweer Kennemerland een belangrijk thema geworden. Daartoe volg ik alle landelijke en (inter)regionale geneeskundige beleidsontwikkelingen en ben in de regio één van de aanjagers van de cursus “Stop de bloeding / red een leven” om zelfredzaamheid te bevorderen. Het gaat bij deze cursus om het aanleren van eenvoudige vaardigheden waarmee in noodgevallen omstanders eerste-hulp kunnen toepassen bij levensbedreigende bloedingen. Verder probeer ik bij te dragen aan bewustwording van wat er kan gebeuren. Zo was ik half april bij het LNAZ-congres (Landelijk Netwerk Acute Zorg) over opgeschaalde zorg, “Dat was toch geregeld?” over TGB. Belangrijke leerervaring voor professionals in de acute zorg is het ervaringsfeit dat veel zwaargewonden na een calamiteit direct door omstanders zonder tussenkomst van de hulpdiensten naar de SEH (Spoedeisende Eerste Hulp) worden gebracht; ook ziekenhuizen die daar niet op zijn voorbereid en toch de behandeling van zwaargewonde slachtoffers moeten gaan doen. Je hebt daar geen sturing op, maar ziekenhuizen, ook de kleinere, moeten zich daar bewust van zijn. Er is in deze heftige omstandigheden in de beginfase van een incident minder regie op dit soort processen dan veel mensen denken’, besluit Petra Metzelaar.

Raadsledenavond met Petra Metzelaar