Geplaatst op: 09-07-2018 om 12:30 uur
Laatst gewijzigd op: 09-07-2018 om 12:32 uur

Nieuwe werkwijze implementatie planvorming bij GHOR-crisisfunctionarissen

Voor een aantal risicovolle bedrijven in de regio maakt de Veiligheidsregio rampbestrijdingsplannen ter voorbereiding op een crisis. Deze plannen zijn multidisciplinair. Om ervoor te zorgen dat de GHOR-crisisfunctionarissen nog beter bekend zijn met de informatie uit deze plannen, heeft de GHOR dit jaar een aanpak gevonden om kennis actief over te dragen.   

Specifieke bijeenkomsten
De GHOR heeft drie  implementatiebijeenkomsten georganiseerd voor de verschillende crisisfunctionarissen. In de bijeenkomsten zijn het Crisisbestrijdingsplan Schiphol, het Rampbestrijdingsplan Tata Steel en het Rampbestrijdingsplan Air Products aan bod gekomen. Daarbij werden eerst de nieuwe plannen gepresenteerd met de belangrijkste wijzigingen. Daarna is aan de hand van een concept monodisciplinaire aandachtskaart besproken welke punten voor de geneeskundige processen afwijken ten opzichte van ‘reguliere’ incidenten. Tevens is stilgestaan bij de ‘Lessons Learned’ van eerdere incidenten. De deelnemende GHOR- crisisfunctionarissen waren door deze opzet vooral zelf bezig met de materie.

Aandachtskaarten als geheugensteuntje
De uitkomsten van de implementatiebijeenkomsten zijn verwerkt in de monodisciplinaire aandachtskaarten voor de GHOR crisisfunctionarissen (DPG, ACGZ-HIN GZ-HON GZ, OvD-G). Hiermee hebben de functionarissen tijdens een crisis een geheugensteuntje voor de aandachtspunten die door henzelf en door collega’s naar voren zijn gebracht.

Meer informatie?
Amanda Vermolen-van der Hulst, avermolen-vdhulst@ggdkennemerland.nl.