Geplaatst op: 18-12-2017 om 11:48 uur
Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 om 22:05 uur

December 2017

Nieuwsbrief GHOR Kennemerland in beeld

 

Met de volgende onderwerpen: 

GHOR Kennemerland beter vindbaar via vernieuwde website GGD Kennemerland

Onlangs is de website van GGD Kennemerland vernieuwd. De nieuwe website is meer vraaggericht van opzet en informatie over de GHOR-organisatie is sneller te vinden via de homepage van professionals van de GGD-website.
>>> Lees meer

Nieuw bij de GHOR: Dorien Gerards en Eva Straatman

 Sinds november werken Dorien Gerards en Eva Straatman bij GHOR Kennemerland.
>>> Lees meer

Gezamenlijke aanpak Risicocommunicatie Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Het dagelijks werk van de Veiligheidsregio bestaat uit het voorkomen, beheersen en bestrijden van risico's voor inwoners van Veiligheidsregio Kennemerland. Samen met haar partners wil de Veiligheidsregio bijdragen aan versterking van de veerkracht van de Kennemerlanders om zo de effecten van risico's te beperken. Daar zet de VRK risicocommunicatie voor in.
>>> Lees meer

Bijeenkomsten Crisiscoördinatoren en Informatiecoördinatoren

Bij een crisis is tijdig geverifieerde informatie nodig om de juiste besluiten te kunnen nemen. Het delen van informatie tijdens een crisis is echter lastig: er is vaak veel informatie, onduidelijke informatie of men komt er in de hectiek moeilijk aan toe om deze te delen met ketenpartners.
>>> Lees meer

Interregionale visitatie bij Noord Holland Noord, thema Planvorming

De GHOR-kwaliteitsfunctionarissen zoeken elkaar geregeld interregionaal op om van elkaar te leren en te verbeteren. Enkele GHOR-regio’s gebruikten deze interregionale samenwerking ook bij interne audits.
>>> Lees meer

GGD en Brandweer informeren ouderen over veilig wonen

Thuis ben je veilig en kan je niets gebeuren. Althans dat denken we. Uit onderzoek blijkt dat er in huis heel wat ongelukken plaatsvinden. Vooral zelfstandig wonende ouderen lopen verhoogd risico op vallen in huis en op brand.
>>> Lees meer