Geplaatst op: 18-12-2017 om 15:57 uur
Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 om 16:01 uur

Gezamenlijke aanpak Risicocommunicatie Veiligheidsregio Kennemerland

Het dagelijks werk van de Veiligheidsregio bestaat uit het voorkomen, beheersen en bestrijden van risico's voor inwoners van Veiligheidsregio Kennemerland.

De regio Kennemerland omvat de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. Samen met haar partners wil de Veiligheidsregio bijdragen aan versterking van de veerkracht van de Kennemerlanders om zo de effecten van risico's te beperken. Daar zet de VRK risicocommunicatie voor in.

Breder samenwerken

In februari 2017 is de projectgroep Risicocommunicatie gestart met het realiseren van een gezamenlijke aanpak voor risicocommunicatie. De ideeën werden ontwikkeld in een breed samengestelde werkgroep met medewerkers vanuit de VRK-Gemeenten, het team communicatie, GGD/GHOR, de regionale brandweer en het Veiligheidsbureau. Door deze krachtenbundeling kon men optimaal profiteren van elkaars kennis, ervaring en inzet.

In 2018 gaat de projectgroep aan het werk aan de hand van 5 thema’s:

  • Recreatie en evenementen
  • Instellingen (scholen en zorg)
  • Wonen en leven 
  • Werken en ondernemen
  • Inspelen op actualiteiten

Hoe pakken we het aan?

Doel is om Kennemerlanders via diverse activiteiten en middelen bewuster te maken van risico's en laten zien wat zij zelf kunnen doen om risico’s te voorkomen of beperken.

Voor een eerste indruk bekijk de animatievideo.