Geplaatst op: 18-12-2017 om 15:51 uur
Laatst gewijzigd op: 19-12-2017 om 15:49 uur

Nieuwe GHOR collega's: Dorien Gerards en Eva Straatman

Sinds november werken Dorien Gerards en Eva Straatman bij GHOR Kennemerland.

Dorien Gerards is bij de GHOR Kennemerland aanspreekpunt op het gebied van Interregionale Samenwerking en Zorgcontinuïteit binnen de VVT-sector (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties). Dorien studeerde gezondheidsweten-schappen en werkt sinds november 2008 bij de GGD als inspecteur/adviseur bij het Team Technische Hygiëne Zorg (THZ). Daarnaast is Dorien sinds 2½ jaar binnen de GHOR crisisorganisatie actief als Hoofd ondersteuning geneeskundige zorg (HON). Dorien: ‘Daardoor was ik al bekend met de GHOR crisisorganisatie.

Wat mij tijdens mijn inwerktijd bij de GHOR opvalt, is hoe breed het werkveld is. Het is een echte netwerkorganisatie en het biedt veel mogelijkheden om zelf dingen te ontwikkelen. Je hebt met veel verschillende mensen en organisaties te maken. Dat maakt dat geen dag hetzelfde is!’, aldus Dorien. Inmiddels is Dorien een werkbezoek voor GHOR Hollands-Midden aan het voorbereiden. Tijdens een crisis kan het voorkomen dat we elkaar bijstand moeten verlenen en dan is het fijn om gezichten bij namen te kennen. Daarnaast worden enkele pitches verzorgd om duidelijk te maken waar GHOR Kennemerland voor staat. Dorien: ‘Wat zorgcontinuïteit voor Verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V) betreft is het nog een beetje pionieren. 25 veiligheidsregio’s hebben allen hun eigen werkwijze. Ik ben aan het ontdekken welke werkwijze bij Kennemerland past en hoe we het contact met de V&V sector verder vorm gaan geven’.

Gelijktijdig met Dorien begon ook Eva Straatman bij de GHOR. Eva gaat zich – samen met beleidsmedewerker Marc Snabilie – bezig houden met evenementenadvisering. Ook gaat zij volgend jaar werken aan het ontwikkelen van digitaal leren. Sinds begin 2017 heeft Eva tevens een crisisfunctie als OvD-G bij de GHOR. Daarnaast werkt zij als verpleegkundig centralist bij de Meldkamer Ambulancezorg.

Wat is je opgevallen?

Eva: ‘De GHOR heeft een groot en dynamisch werkgebied met sterk uiteenlopende taken. Daar had ik vooraf nog niet zo’n idee van. Naast het trainen van crisisfunctionarissen is ook een goede voorbereiding op een crisis belangrijk om calamiteiten te voorkomen. De afgelopen weken heb ik kennis gemaakt met medewerkers uit de Kennemerlandse gemeenten, die betrokken zijn bij de evenementenvergunningverlening; een nieuwe, interessante wereld’.

Wat spreekt je aan bij de GHOR?

‘Er is veel vrijheid om zelfstandig dingen op te pakken en het is minder geprotocolleerd dan ik gewend ben. Daardoor is er meer ruimte voor eigen initiatief. Ook is het leuk om te merken dat mijn parate kennis over de Meldkamer ook van pas komt in mijn werk binnen het GHOR-team’, besluit Eva Straatman.

 

Dorien en Eva

Links: Dorien Gerards. Rechts: Eva Straatman.

Foto: Evelien Henstra.