Geplaatst op: 18-12-2017 om 16:38 uur
Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 om 21:27 uur

Interregionale visitatie bij naburige GHOR regio

De GHOR-kwaliteitsfunctionarissen zoeken elkaar geregeld interregionaal op om van elkaar te leren en te verbeteren. Enkele GHOR-regio’s gebruikten deze interregionale samenwerking ook bij interne audits.

Naast de opbrengst voor de regio die ge-audit werd, nemen de auditoren van andere regio’s ook altijd veel kennis en informatie mee terug. Om die verworven kennis nog beter te benutten, hebben de kwaliteitsfunctionarissen onlangs het roer omgegooid en de vroegere interne audits omgevormd naar een interregionale visitatie. Deze visitatie wordt dan uitgevoerd door collega’s van de andere GHOR-regio’s met eenzelfde taakgebied.

Thema planvorming

Begin december jl. vond een interregionale visitatie plaats bij GHOR Noord-Holland Noord. De visitatie gebeurde door collega’s van GHOR Kennemerland, GHOR Amsterdam-Amstelland, Flevoland en Gooi – en Vechtstreek. Zij keken naar het taakgebied planvorming. Noord-Holland Noord heeft de planvorming sinds enige tijd helemaal anders vormgegeven en werkt nu vooral met werk- en scenariokaarten; geen dikke handboeken meer. Daarnaast hebben zij de implementatie van planvorming effectiever gemaakt. De vertegenwoordigers uit de vier andere GHOR-regio’s konden hier veel van opsteken.

Kennemerland heeft op basis van de ervaringen in Noord-Holland Noord een nieuwe werkwijze voor de implementatie van planvorming ontwikkeld, die in 2018 wordt toegepast. Door deze visitatie blijkt dat we hiermee op de goede weg zijn.

Meer informatie bij Amanda Vermolen – van der Hulst, planvorming GHOR Kennemerland; avermolen-vdhulst@ggdkennemerland.nl