Geplaatst op: 18-12-2017 om 16:26 uur
Laatst gewijzigd op: 18-12-2017 om 21:43 uur

Bijeenkomsten Crisiscoördinatoren en Informatiecoördinatoren GGD

Bij een crisis is tijdig geverifieerde informatie nodig om de juiste besluiten te kunnen nemen. Het delen van informatie tijdens een crisis is echter lastig: er is vaak veel informatie, onduidelijke informatie of men komt er in de hectiek moeilijk aan toe om deze te delen met ketenpartners.

Om het informatiemanagement van de crisisorganisatie van de GGD te stroomlijnen, zijn Informatiecoördinatoren (ICo) toegevoegd aan het Crisisteam van de GGD. Het crisisteam GGD bestaat uit een Crisiscoördinator (CriCo), procesleiders voor de GGD processen (primaire en ondersteunende processen) en ondersteuners. De ICo’s zorgen voor een actueel beeld van de GGD-processen tijdens een crisis. Daarbij werken zij nauw samen met de CriCo die het crisisteam aanstuurt.

Voor de implementatie van de rol van ICo hebben in het najaar van 2017 twee bijeenkomsten plaatsgevonden met de CriCo’s en ICo’s. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de verwachtingen over en weer doorgesproken. Aan de hand van casuïstiek hebben de CriCo’s en ICo’s de stappen doorgelopen die zij in hun rol zouden zetten. Tevens is gekeken naar het gebruik van LCMS-GZ als hulpmiddel bij de beeldvorming.

Er zijn aan de hand van de bijeenkomsten veel praktische punten naar voren gekomen die in de werkwijze van de ICo’s en CriCo’s worden verwerkt.

Meer informatie bij Amanda Vermolen – van der Hulst, planvorming GHOR Kennemerland; avermolen-vdhulst@ggdkennemerland.nl en/of Marc Verhaar, OTO GHOR Kennemerland; mverhaar@ggdkennemerland.nl

Bijeenkomst crisiscoordinatoren en informatiecoordinatoren