Geplaatst op: 26-07-2017 om 19:29 uur
Laatst gewijzigd op: 17-12-2020 om 21:14 uur

Zero Suicide

Suïcide samen aanpakken in Kennemerland 

Voor hulp bij suïcidale gedachten kunt u 24/7 gratis en anoniem bellen met het telefoonnummer 

0800-0113 (gratis) of 113

De hulplijn blijft ook bereikbaar via het oude nummer 0900-0113 en het chatkanaal op www.113.nlOok kunt u contact opnemen met de huisarts

In Nederland maken jaarlijks bijna 1900 mensen een einde aan hun leven. Ruim 100.000 mensen doen een poging en nog veel meer mensen denken er wel eens over dat dit de enige uitweg is om onder de last van ervaren problemen uit te komen. Wij willen ons niet hierbij neerleggen. Elke (geslaagde) poging is er één teveel. De impact voor het individu, de omgeving en samenleving is enorm.

GGD Kennemerland en GGZ Ingeest zetten binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (*) suïcidepreventie op de agenda. 113 Zelfmoordpreventie inspireert hen daarbij.

(*) De Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit de volgende gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 

NIEUWS

 • 6 oktober 2020 - 21 oktober starten weer bijeenkomsten "Nabestaanden en zelfdoding" bij GGZ Ingeest

  Vanuit onze Zero Suïcide partner, GGZ Ingeest, ontvingen wij het bericht dat er op 21 oktober aanstaande weer bijeenkomsten starten voor nabestaanden in Kennemerland en Haarlemmermeer. Meer informatie vindt u in deze bijlage.
 • 7 juli 2020 - 113 Zelfmoordpreventie nu ook bereikbaar op telefoonnummer 113

  De hulplijn van de Stichting 113 Zelfmoordpreventie is nu ook bereikbaar via de telefoonnummers 113 en 0800-0113. De hulplijn blijft ook bereikbaar via het oude nummer 0900-0113 en het chatkanaal op 113.nl.
 • 26 mei 2020 -  Gratis training suicidepreventie

  Juist in deze tijd is het extra belangrijk het gesprek met je partner, kind, vriend, werknemer, buurvrouw of collega te voeren wanneer je aanvoelt dat hij/zij het zwaar heeft en mogelijk zelfmoordgedachten heeft.
  Daarom heeft 113 Zelfmoordpreventie een gratis online training suïcidepreventie ontwikkeld voor elke Nederlander (18 jaar en ouder). Deelnemers leren hoe zelfmoordgedachten te signaleren, een gesprek aan te gaan en door te verwijzen naar hulp. De online training duurt één uur en is gratis te volgen via www.vraagmaar.113.nl/online-training of vraagmaar.113.nl 
 • 16 maart 2020 - Ondersteuningsgroep nabestaanden na zelfdoding

  Hoe ga je om met het verlies van een bekende die zelfmoord heeft gepleegd? Het helpt erover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Sinds eind februari 2020 worden er weer bijeenkomsten gehouden voor nabestaanden: check hiervoor www.ggzingeest.nl. Tijdens de bijeenkomsten krijg je alle ruimte om over gevoelens en vragen te praten. Je ontmoet zeven tot twaalf mensen die iemand aan zelfdoding hebben verloren en deelt verhalen met hun. Dat kan steun en begrip geven. Je krijgt ook een map met informatie over hoe om te gaan met rouw na dit verlies.

  Julie, lid van de actiegroep Zero Suïcide èn ervaringsdeskundige deelt in de Linda haar ervaringen als nabestaande. Lees hier het artikel.

Nieuwsbrieven

2020

2019

App als zelfmoordpreventie

Hoe kun je praten over zelfmoordgedachten? 113 Zelfmoordpreventie heeft hiervoor de VraagMaar app ontwikkeld.

Veel mensen vinden het moeilijk om over zelfmoord te praten, maar het kán wel. In tegenstelling tot wat men soms denkt, breng je iemand niet op gedachten door hierover te praten. Je kunt het risico op suïcide juist verkleinen door er met de ander over in gesprek te gaan. Het kan helpen om de eenzaamheid en spanning weg te nemen en een oplossing te vinden. In de VraagMaar app vind je mee uitleg over zelfmoordgedachten, feiten en fabels, mogelijke signalen en oefeningen.

De VraagMaar app
De app is bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt of iemand in zijn/haar omgeving misschien denkt aan zelfmoord. De app leert op een laagdrempelige manier hoe je een gesprek over suïcide kan voeren, zodat de ander een uitnodiging krijgt om te praten over zelfmoordgedachten.

De app is verkrijgbaar in de App Store van Apple, bij Google Play en via 113.nl/VraagMaar.

Aanpak en cijfers Zero Suicide

Kennemerland vormt samen met Zuidoost-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Friesland en Groningen één van de 6 proeftuinen om suïcide aan te pakken. Dat betekent dat allerlei partijen samenwerken. Organisaties van binnen en buiten de zorg vormen lokale netwerken. Denk bijvoorbeeld aan GGZ-instellingen, gemeentes, wijk- en buurtteams, huisartsen, UWV, maatschappelijk werk, onderwijs, sportclubs, politie, spoorwegen, ziekenhuizen en jeugdzorg. 

In de praktijk komt het er onder meer op neer dat wij vanaf februari 2017 tot en met eind 2018 de volgende acties uitvoeren om suïcides en suïcidepogingen terug te dringen:

 1. huisartsen trainen in hoe om te gaan met vermoedens van suïcidale gedachten en de keten rond suïcidaliteit verbeteren
 2. ook gatekeepers zoals het sociaal wijk team, leraren, politie, loketmedewerkers UWV worden getraind in het signaleren en doorverwijzen van mensen met suïcidaal gedrag
 3. hoog risicogroepen en naasten weten waar ze terecht kunnen voor hulp
 4. samen met 113 zelfmoordpreventie campagne voeren om suïcide terug te dringen met de boodschap “erover praten werkt/de vraag van je leven stellen”.

 

 

Gatekeeperstraining - Interview Nina Kienhuis

Nina Kienhuis, zorgprofessional binnen de GGD, vertelt over de gatekeeperstraining die zij volgde in mei 2015.

“In mijn functie als zorgcoördinator OGGZ bij de GGD heb ik met veel verschillende mensen in uiteenlopende situaties  te maken. Het zijn veelal mensen die zorg mijden, maar wel zorg nodig hebben. In sommige gevallen veroorzaken deze mensen ook overlast. Onder deze groep vallen bijvoorbeeld dak- en thuislozen die buiten slapen of in hun eigen netwerk van bekenden (familie, vrienden e.d.) verblijven. Veel van deze  mensen vertellen mij dat zij  aan de dood of aan zelfdoding denken. Soms hebben ze  zelfs ook al plannen over hoe zij dit willen doen.

Lees het hele interview

Voor huisartsen en andere hulpverleners

Ook in onze regio voeren we de campagne uit. We zetten hiervoor de verschillende landelijke middelen in.
Wil je de campagne mee ondersteunen dan kun je gebruik maken van onze toolbox hieronder.

 

Gatekeeperstraining

Posters voor diverse doelgroepen

Voor huisartsen

Advertorials