Geplaatst op: 26-07-2017 om 19:29 uur
Laatst gewijzigd op: 17-10-2019 om 09:16 uur

Zero Suicide

Suïcide samen aanpakken in Kennemerland 

Voor hulp bij suïcidale gedachten kunt u 24/7 gratis en anoniem bellen met het telefoonnummer

0900 – 0113

of kijken op www.113.nl. Ook kunt u contact opnemen met de huisarts

In Nederland maken jaarlijks bijna 1900 mensen een einde aan hun leven. Ruim 100.000 mensen doen een poging en nog veel meer mensen denken er wel eens over dat dit de enige uitweg is om onder de last van ervaren problemen uit te komen. Wij willen ons niet hierbij neerleggen. Elke (geslaagde) poging is er één teveel. De impact voor het individu, de omgeving en samenleving is enorm.

GGD Kennemerland en GGZ Ingeest zetten binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (*) suïcidepreventie op de agenda. 113 Zelfmoordpreventie inspireert hen daarbij.

(*) De Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit de volgende gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 

App als zelfmoordpreventie

Hoe kun je praten over zelfmoordgedachten? 113 Zelfmoordpreventie heeft hiervoor de VraagMaar app ontwikkeld.

Veel mensen vinden het moeilijk om over zelfmoord te praten, maar het kán wel. In tegenstelling tot wat men soms denkt, breng je iemand niet op gedachten door hierover te praten. Je kunt het risico op suïcide juist verkleinen door er met de ander over in gesprek te gaan. Het kan helpen om de eenzaamheid en spanning weg te nemen en een oplossing te vinden. In de VraagMaar app vind je mee uitleg over zelfmoordgedachten, feiten en fabels, mogelijke signalen en oefeningen.

De VraagMaar app
De app is bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt of iemand in zijn/haar omgeving misschien denkt aan zelfmoord. De app leert op een laagdrempelige manier hoe je een gesprek over suïcide kan voeren, zodat de ander een uitnodiging krijgt om te praten over zelfmoordgedachten.

De app is verkrijgbaar in de App Store van Apple, bij Google Play en via 113.nl/VraagMaar.

Aanpak en cijfers Zero Suicide

Kennemerland vormt samen met Zuidoost-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Friesland en Groningen één van de 6 proeftuinen om suïcide aan te pakken. Dat betekent dat allerlei partijen samenwerken. Organisaties van binnen en buiten de zorg vormen lokale netwerken. Denk bijvoorbeeld aan GGZ-instellingen, gemeentes, wijk- en buurtteams, huisartsen, UWV, maatschappelijk werk, onderwijs, sportclubs, politie, spoorwegen, ziekenhuizen en jeugdzorg. 

In de praktijk komt het er onder meer op neer dat wij vanaf februari 2017 tot en met eind 2018 de volgende acties uitvoeren om suïcides en suïcidepogingen terug te dringen:

  1. huisartsen trainen in hoe om te gaan met vermoedens van suïcidale gedachten en de keten rond suïcidaliteit verbeteren
  2. ook gatekeepers zoals het sociaal wijk team, leraren, politie, loketmedewerkers UWV worden getraind in het signaleren en doorverwijzen van mensen met suïcidaal gedrag
  3. hoog risicogroepen en naasten weten waar ze terecht kunnen voor hulp
  4. samen met 113 zelfmoordpreventie campagne voeren om suïcide terug te dringen met de boodschap “erover praten werkt/de vraag van je leven stellen”.

 

 

Gatekeeperstraining - Interview Nina Kienhuis

Nina Kienhuis, zorgprofessional binnen de GGD, vertelt over de gatekeeperstraining die zij volgde in mei 2015.

“In mijn functie als zorgcoördinator OGGZ bij de GGD heb ik met veel verschillende mensen in uiteenlopende situaties  te maken. Het zijn veelal mensen die zorg mijden, maar wel zorg nodig hebben. In sommige gevallen veroorzaken deze mensen ook overlast. Onder deze groep vallen bijvoorbeeld dak- en thuislozen die buiten slapen of in hun eigen netwerk van bekenden (familie, vrienden e.d.) verblijven. Veel van deze  mensen vertellen mij dat zij  aan de dood of aan zelfdoding denken. Soms hebben ze  zelfs ook al plannen over hoe zij dit willen doen.

Lees het hele interview

Voor huisartsen en andere hulpverleners

Ook in onze regio voeren we de campagne uit. We zetten hiervoor de verschillende landelijke middelen in.
Wil je de campagne mee ondersteunen dan kun je gebruik maken van onze toolbox hieronder.

 

Gatekeeperstraining

Posters voor diverse doelgroepen

Voor huisartsen

Advertorials