Nieuws
Geplaatst op: 21-06-2022 om 14:02 uur
Laatst gewijzigd op: 22-06-2022 om 09:17 uur

Samen Minder Suïcide: Nieuwe website

113 zelfmoordpreventie heeft een nieuwe website gelanceerd: samenmindersuicide.nl. Hierop staat een compleet overzicht van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021 – 2025. Een plan om suïcide en –pogingen in Nederland terug te dringen. Iedereen kan meehelpen!

In de Landelijke Agenda slaan organisaties de handen in een onder de noemer ‘Samen Minder Suïcide’. De website is voor iedereen die actief is of wil worden op het gebied van suïcidepreventie en biedt een overzicht van alle projecten en relevante doorverwijzingen naar andere websites en informatiemateriaal.

Drie grote maatschappelijke veranderingen
De Landelijke Agenda Suïcidepreventie wil de komende jaren concreet drie maatschappelijke veranderingen in gang brengen:

  1. Er heerst nog altijd een taboe op praten over suïcide. We willen bereiken dat we overal in Nederland durven en leren praten over suïcidale gedachten.
  2. Er zijn groepen in de bevolking waar suïcidaliteit vaker voorkomt. Voor deze risicogroepen moet suïcidaal gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium worden voorkomen. We willen dat professionals die vaak met deze risicogroepen in aanraking komen oog hebben voor psychisch lijden van hun cliënten en hierover in gesprek gaan. Denk hierbij aan docenten, hulpverleners, deurwaarders of schuldhulpverleners.
  3. We willen er alles aan doen dat mensen die kampen met suïcidale gedachten en in de huisartsenpraktijk, de wijk, het ziekenhuis, de GGZ of jeugdzorg hulp zoeken, veilige en goede zorg ontvangen.

Over Samen Minder Suïcide
‘Samen Minder Suïcide’ is een netwerk van partijen en organisaties die middenin de samenleving staan en gedreven zijn om samen, domein overstijgend suïcidepreventie verder te brengen. Samen werken de partijen aan de Landelijke Agenda Suïcidepreventie. Deze agenda wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en gecoördineerd door 113 Zelfmoordpreventie.

samen minder suicide