Geplaatst op: 20-09-2017 om 11:26 uur
Laatst gewijzigd op: 16-08-2023 om 13:40 uur

Zero Suicide

Het aantal suïcides (bijna 1900 in 2015!) of pogingen daartoe stijgt in Nederland.

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de landelijke stichting 113 Zelfmoordpreventie www.113.nl gevraagd actie te ondernemen. Kennemerland werkt hieraan mee sinds 2016 (toen we startten als één van de landelijke proeftuinen van 113 Zelfmoordpreventie). Inmiddels noemen wij onszelf Actiegroep Zero Suïcide.

Meer weten?

Neem dan contact op met Jelle Buijtendijk 

Nieuwsbrieven

In de media

Aanpak en cijfers Zero Suicide

In 2016 is Kennemerland samen met Zuidoost-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Friesland en Groningen begonnen als proeftuin van 113 Zelfmoordpreventie om suïcide aan te pakken. Dat betekent dat allerlei partijen samenwerken. Organisaties van binnen en buiten de zorg vormen lokale netwerken. Denk bijvoorbeeld aan GGZ-instellingen, gemeentes, wijk- en buurtteams, huisartsen, UWV, maatschappelijk werk, onderwijs, sportclubs, politie, spoorwegen, ziekenhuizen en jeugdzorg. 

In de praktijk komt het er op neer dat wij vanaf februari 2017 tot en met heden acties uitvoeren om suïcides en suïcidepogingen terug te dringen. Denk hierbij aan:

  1. huisartsen trainen in hoe om te gaan met vermoedens van suïcidale gedachten en de keten rond suïcidaliteit verbeteren
  2. ook gatekeepers zoals het sociaal wijk team, leraren, politie, loketmedewerkers UWV worden getraind in het signaleren en doorverwijzen van mensen met suïcidaal gedrag
  3. hoog risicogroepen en naasten weten waar ze terecht kunnen voor hulp
  4. samen met 113 zelfmoordpreventie campagne voeren om suïcide terug te dringen met de boodschap “erover praten werkt/de vraag van je leven stellen”.

Meer informatie

Voor huisartsen en andere hulpverleners

Ook in onze regio voeren we de campagne uit. We zetten hiervoor de verschillende landelijke middelen in. Wil je de campagne mee ondersteunen dan kun je gebruik maken van onze toolbox hieronder.

Gatekeeperstraining

Posters voor diverse doelgroepen

Voor huisartsen

Advertorials