Geplaatst op: 26-07-2017 om 19:29 uur
Laatst gewijzigd op: 25-11-2022 om 14:18 uur

Zelfmoordpreventie

Suicïde samen aanpakken in Kennemerland

0800-0113 (gratis) of 113

Voor hulp bij suïcidale gedachten kun je 24/7 gratis en anoniem bellen. De hulplijn blijft ook bereikbaar via het oude nummer 0900-0113 en het chatkanaal op www.113.nl. Ook kun je contact opnemen met de huisarts.

In Nederland maken jaarlijks bijna 1900 mensen een einde aan hun leven. Ruim 100.000 mensen doen een poging en nog veel meer mensen denken er wel eens over dat dit de enige uitweg is om onder de last van ervaren problemen uit te komen. Wij willen ons niet hierbij neerleggen. Elke (geslaagde) poging is er één teveel. De impact voor het individu, de omgeving en samenleving is enorm. 

Nieuws

 • 30 september 2022 - Gratis online training suïcidepreventie jongeren
  Uit onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie blijkt dat er de afgelopen maanden een toename is van zelfmoorden onder jong volwassenen (tot 30 jaar). De zorgwekkende cijfers laten zien dat de nood hoog is en dat we daar nog meer aan moeten doen met z’n allen. Lees hier verder.
   
 • 21 juni 2022 - Samen Minder Suïcide: Nieuwe website
  113 zelfmoordpreventie heeft een nieuwe website gelanceerd: samenmindersuicide.nl. Hierop staat een compleet overzicht van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021 – 2025. Een plan om suïcide en –pogingen in Nederland terug te dringen. Iedereen kan meehelpen! Lees hier verder
App als zelfmoordpreventie

Hoe kun je praten over zelfmoordgedachten? 113 Zelfmoordpreventie heeft hiervoor de VraagMaar app ontwikkeld.

Veel mensen vinden het moeilijk om over zelfmoord te praten, maar het kán wel. In tegenstelling tot wat men soms denkt, breng je iemand niet op gedachten door hierover te praten. Je kunt het risico op suïcide juist verkleinen door er met de ander over in gesprek te gaan. Het kan helpen om de eenzaamheid en spanning weg te nemen en een oplossing te vinden. In de VraagMaar app vind je meer uitleg over zelfmoordgedachten, feiten en fabels, mogelijke signalen en oefeningen.

De VraagMaar app
De app is bedoeld voor iedereen die zich zorgen maakt of iemand in zijn/haar omgeving misschien denkt aan zelfmoord. De app leert op een laagdrempelige manier hoe je een gesprek over suïcide kan voeren, zodat de ander een uitnodiging krijgt om te praten over zelfmoordgedachten.

De app is verkrijgbaar in de App Store van Apple, bij Google Play en via 113.nl/VraagMaar.

Actieteam Suïcidepreventie

GGD Kennemerland, GGZ Ingeest en Kenter Jeugdhulp zetten binnen de Veiligheidsregio Kennemerland (*) suïcidepreventie op de agenda. Ze hebben het Actieteam Suïcidepreventie opgericht van waaruit diverse activiteiten worden opgezet. Het uiteindelijke doel is het verkleinen van het aantal suïcides in de regio. 113 Zelfmoordpreventie inspireert hen daarbij.

(*) De Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit de volgende gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort. 

Gatekeeperstraining - Interview Nina Kienhuis

Nina Kienhuis, zorgprofessional binnen de GGD, vertelt over de gatekeeperstraining die zij volgde in mei 2015.

“In mijn functie als zorgcoördinator OGGZ bij de GGD heb ik met veel verschillende mensen in uiteenlopende situaties  te maken. Het zijn veelal mensen die zorg mijden, maar wel zorg nodig hebben. In sommige gevallen veroorzaken deze mensen ook overlast. Onder deze groep vallen bijvoorbeeld dak- en thuislozen die buiten slapen of in hun eigen netwerk van bekenden (familie, vrienden e.d.) verblijven. Veel van deze  mensen vertellen mij dat zij  aan de dood of aan zelfdoding denken. Soms hebben ze  zelfs ook al plannen over hoe zij dit willen doen.

Lees het hele interview

Nieuws - archief

2022

 • 8 maart 2022 - Anoniem chatten over je angsten
  Dat kan op Pratenonline.nl Ook als je depressief bent of wilt chatten over LHBT. Je kunt anoniem en gratis je verhaal kwijt, je vragen stellen aan professionals. PratenOnline is speciaal voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar en wordt ondersteund door Kenter Jeugdhulp.

 • 18 februari 2022 - Jongeren praten over hun geestelijke gezondheid
  16 februari 2022 was het startsein voor Word Up! Studenten van het Nova College in Haarlem kregen de vraag voorgelegd: Hoe gaat het nu écht met jou? Het antwoord daarop is niet altijd even makkelijk te geven. GGD Kennemerland en het Museum van de Geest helpen de jongeren het onderwerp geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. Lees hier verder.

 • 15 december 2021 - Word Up leert jongeren praten over sombere gevoelens
  Praten over hoe het echt met je gaat, over sombere gevoelens of zelfs suïcidale gedachten. Mensen, dus ook jongeren, vinden dat lastig. Zero Suïcide, van GGD Kennemerland en GGZ inGeest, wil hieraan iets doen.  Lees hier verder. 

2021

 • 19 november - Internationale Mannendag 
  Op 19 november is het Internationale Mannendag. Zero Suïcide van GGD Kennemerland grijpt dit moment aan om de 1K Z1E J3 campagne van 113 zelfmoordpreventie onder de aandacht te brengen. Het aantal suïcides onder Nederlandse mannen is al jaren ongeveer twee keer zo hoog als bij vrouwen. Mannen tonen minder makkelijk hun emoties dan vrouwen. Het is dan ook niet vreemd dat een suïcide soms totaal onverwachts komt. Daarom is het belangrijk bij mannen extra alert te zijn op mogelijke signalen van suïcidale gedachten. Vermoed jij dat jouw vriend, man, broer, buurman of collega psychisch klem zit? Ga het gesprek aan, laat zien dat je er voor hem bent, laat hem niet alleen met zijn gedachten. Voor meer informatie kijk je op www.ikzieje.nl
 • Ondersteuningsgroep nabestaanden en zelfdoding. 
  Vanaf 6 oktober aanstaande verzorgt GGZ Ingeest weer een aantal bijeenkomsten voor nabestaanden. De bijeenkomsten vinden plaats in Haarlem en zijn bestemd voor inwoners van Kennemerland, Haarlemmermeer en omstreken. Meer informatie staat in deze bijlage.

2020

 • 6 oktober 2020 - 21 oktober starten weer bijeenkomsten "Nabestaanden en zelfdoding" bij GGZ Ingeest
  Vanuit onze Zero Suïcide partner, GGZ Ingeest, ontvingen wij het bericht dat er op 21 oktober aanstaande weer bijeenkomsten starten voor nabestaanden in Kennemerland en Haarlemmermeer. Meer informatie vindt u in deze bijlage.
 • 7 juli 2020 - 113 Zelfmoordpreventie nu ook bereikbaar op telefoonnummer 113
  De hulplijn van de Stichting 113 Zelfmoordpreventie is nu ook bereikbaar via de telefoonnummers 113 en 0800-0113. De hulplijn blijft ook bereikbaar via het oude nummer 0900-0113 en het chatkanaal op 113.nl.
 • 26 mei 2020 - Gratis training suicidepreventie
  Juist in deze tijd is het extra belangrijk het gesprek met je partner, kind, vriend, werknemer, buurvrouw of collega te voeren wanneer je aanvoelt dat hij/zij het zwaar heeft en mogelijk zelfmoordgedachten heeft.
  Daarom heeft 113 Zelfmoordpreventie een gratis online training suïcidepreventie ontwikkeld voor elke Nederlander (18 jaar en ouder). Deelnemers leren hoe zelfmoordgedachten te signaleren, een gesprek aan te gaan en door te verwijzen naar hulp. De online training duurt één uur en is gratis te volgen viawww.vraagmaar.113.nl/online-training of vraagmaar.113.nl
 • 16 maart 2020 - Ondersteuningsgroep nabestaanden na zelfdoding
  Hoe ga je om met het verlies van een bekende die zelfmoord heeft gepleegd? Het helpt erover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Sinds eind februari 2020 worden er weer bijeenkomsten gehouden voor nabestaanden: check hiervoor www.ggzingeest.nl. Tijdens de bijeenkomsten krijg je alle ruimte om over gevoelens en vragen te praten. Je ontmoet zeven tot twaalf mensen die iemand aan zelfdoding hebben verloren en deelt verhalen met hun. Dat kan steun en begrip geven. Je krijgt ook een map met informatie over hoe om te gaan met rouw na dit verlies. Julie, lid van de actiegroep Zero Suïcide èn ervaringsdeskundige deelt in de Linda haar ervaringen als nabestaande. Lees hier het artikel.
Voor professionals