Geplaatst op: 26-06-2019 om 08:56 uur
Laatst gewijzigd op: 26-06-2019 om 11:52 uur

Juni 2019

Nieuwsbrief GHOR Kennemerland in beeld

Met de volgende onderwerpen:  

 

Regionale bijeenkomst netwerk Zorgcontinuïteit Kennemerland
Op maandagmiddag 27 mei kwam het netwerk Zorgcontinuïteit Kennemerland bijeen in Nieuw Unicum te Zandvoort. Het netwerk Zorgcontinuïteit bestaat uit afgevaardigden van regionale care-instellingen zoals revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en een GGZ-instelling.
>>> Lees meer 

Plannen maken, doen en meer
Beleidsmedewerker Amanda Vermolen-van der Hulst (1984) werkt sinds 2010 voor de GHOR. Amanda heeft planvorming, implementatie, evaluaties en risicocommunicatie als belangrijkste aandachtsgebieden.
>>> Lees meer 

Succesvolle expertmeeting PSH over veerkracht, maatschappelijke onrust en een ingrijpende gebeurtenis
Op dinsdagmiddag 7 mei jl. vond de jaarlijkse expertmeeting PSH plaats voor alle betrokkenen bij het proces psychosociale hulpverlening (PSH): de leden van het opvangteam, leden van het kernteam en enkele GHOR-crisisfunctionarissen.
>>> Lees meer 

Externe audit bij GHOR en veiligheidsregio
Op 9 april jl. vond in het kader van de ISO-certificering een externe audit plaats bij Veiligheidsregio Kennemerland. Tijdens deze externe audit werd onder meer gekeken bij de GHOR in hoeverre zij voldoet aan de ISO-eisen.
>>> Lees meer 

OvDG’s Kennemerland doen mee aan oefeningen Extreem geweld
Europa is de laatste jaren regelmatig doelwit voor aanslagen. Met de aanslag op Luchthaven Zaventem in maart 2016 kwam het geweld dichtbij. Ook in Nederland kreeg een goede voorbereiding op een dergelijk incident binnen de hulpdiensten hoge prioriteit.
>>> Lees meer

Nieuwsbrief Veiligheidsbureau (VBK)
Het Veiligheidsbureau Kennemerland (VBK) is een belangrijke interne partner van de GHOR bij de voorbereiding op rampen, grote branden of ernstige ongevallen.
>>> Lees meer