Geplaatst op: 26-06-2019 om 09:11 uur
Laatst gewijzigd op: 02-07-2019 om 09:17 uur

Succesvolle expertmeeting PSH

Op dinsdagmiddag 7 mei vond de jaarlijkse expertmeeting PSH plaats voor alle betrokkenen bij het proces psychosociale hulpverlening (PSH): de leden van het opvangteam, leden van het kernteam en enkele GHOR-crisisfunctionarissen. De bijeenkomst is goed bezocht. Meer dan de helft (ruim 50 personen) van het Kennemerlandse PSH-netwerk nam deel aan de meeting.

Na een welkomstwoord van Claire Morssink (clustermanager Maatschappelijke Zorg GGD Kennemerland) nam Marc Verhaar (vakspecialist OTO GHOR en GGD Kennemerland) de aanwezigen mee in het thema maatschappelijke onrust.

Maatschappelijke onrust
Een belangrijke factor bij maatschappelijke onrust is hoe direct en indirect betrokkenen een risico of crisissituatie beleven. Maatschappelijke onrust kan tot uiting komen in maatschappelijke commotie (emoties), maatschappelijke bezorgdheid (men gaat handelen op een manier die onbedoeld het maatschappelijk verkeer kan verstoren) en/of maatschappelijke agressie. Aan de hand van een casus dachten de deelnemers in groepjes na over mogelijke gevolgen in termen van maatschappelijke onrust. 

Mentale veerkracht
Vervolgens ging Martijn Dame, hulpverlenerspsycholoog van bureau PsychElan, in op het onderwerp mentale veerkracht na een ingrijpende gebeurtenis. Martijn Dame schetste hoe stress werkt en wat de gevolgen zijn op korte en lange termijn. Als illustratie gebruikte de psycholoog het door hem ontwikkelde ‘stresszonemodel’ waarin de fasen van toenemende stress verbeeld worden. Ook legde de spreker een link naar optreden van stress binnen de hulpverlening en wat je zelf kan doen om stress te reguleren. De aanwezigen kregen een factsheet ‘take-home-message’ mee met informatie, tips en adviezen over het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, specifiek voor hulpverleners.  

Drama met stint in Oss
Tenslotte heeft Katja van Mook (procesleider PSH GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant)  haar ervaringen gedeeld over het dodelijk ongeval met de stint in Oss. Daarbij is PSH ingezet, zowel in de acute fase als in de nafase. Het incident heeft verschillende relevante leerpunten opgeleverd die Katja openhartig heeft gedeeld. Deelnemers vonden het zeer waardevol om van haar ervaringen te kunnen leren. 

Ook de afsluiting van de middag met de vertrouwde netwerkborrel was geslaagd. De aanwezigen hebben de expertmeeting dan ook zeer positief geëvalueerd. Met vragen over de expertmeeting kun je terecht bij Marc Verhaar, vakspecialist OTO GHOR en GGD Kennemerland (mverhaar@vrk.nl).

PSH thema middag