Geplaatst op: 26-06-2019 om 09:32 uur
Laatst gewijzigd op: 26-06-2019 om 11:28 uur

Externe audit bij GHOR en veiligheidsregio

Op 9 april jl. vond in het kader van de ISO-certificering een externe audit plaats bij Veiligheidsregio Kennemerland. Tijdens deze externe audit werd onder meer gekeken bij de GHOR in hoeverre zij voldoet aan de ISO-eisen.

Uitkomst is dat de GHOR aan de gestelde eisen voldoet en dat de auditor zeer positief is over de periodieke netwerkgesprekken die GHOR-medewerkers met regionale partnerorganisaties voeren zoals o.a. zorginstellingen, het Netwerk Acute Zorg, Schiphol en Noordzeekanaalpartners en andere relevante samenwerkingsorganisaties.  

Doel van de gesprekken is om actief met onze partners in gesprek te blijven en wederzijdse wensen en verwachtingen nog beter op elkaar te laten aansluiten. Ook worden uit deze gesprekken concrete actiepunten gedistilleerd, die worden meegenomen in manier waarop de GHOR met hun partners samenwerken en zo nodig opgenomen in het Jaarwerkplan.