Geplaatst op: 26-06-2019 om 09:36 uur
Laatst gewijzigd op: 26-06-2019 om 12:33 uur

OvD-G’s Kennemerland doen mee aan oefeningen Extreem geweld

Europa is de laatste jaren regelmatig doelwit voor aanslagen. Met de aanslag op Luchthaven Zaventem in maart 2016 kwam het geweld dichtbij. Ook in Nederland kreeg een goede voorbereiding op een dergelijk incident binnen de hulpdiensten hoge prioriteit.

Ook wordt het gezamenlijk oefenen van verschillende hulpdiensten steeds meer op waarde geschat. Hiertoe hebben de Politie, de regionale Brandweer, de regionale Ambulancediensten (RAV’s) en de drie GHOR-bureaus van de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland gezamenlijk een multidisciplinaire oefencyclus ontwikkeld om een aantal extreem geweld scenario’s te beoefenen. Oefening extreem geweld

De oefeningen zijn begin dit jaar gestart in Alkmaar. Er namen ook de OvD-G’s van Kennemerland aan deel. Gedurende de oefendag doorliepen de deelnemers met elkaar verschillende scenario’s extreem geweld, waarbij de focus lag op het eerste half uur van het incident. Zeker in deze hectische, allereerste fase van het incident is belangrijk dat je elkaar ook dan kunt vinden om multidisciplinair afstemming in het motorkapoverleg te hebben. Dan spelen direct vragen als wat er nu feitelijk aan de hand is, welke gevaren er zijn, of de hulpverlening al kan starten en wie of wat we verder nog nodig hebben.

Korte oefensecenario’s met vervolgscenario
Door meerdere korte scenario’s op een dag te beoefenen kunnen aandachtspunten uit eerdere scenario’s meegenomen worden in de vervolgscenario’s. De OvD-G’s sloten ongeveer 15 minuten na aanvang van het scenario in de oefening aan. De eerste actie ter plaatse is dan contact zoeken met de ambulance die de Command en Controltaak heeft. Het ambulanceteam met de Command en Controltaak coördineert namelijk de geneeskundige hulpverlening ter plaatse tot de komst van de OvD-G. Vervolgens wordt de multidisciplinaire afstemming gezocht. Eva Straatman, binnen de regio actief als OvD-G, vond het een leerzame oefening: ‘Ik vond het goed om in deze oefening specifiek te focussen op wat er bij de start van zo’n incident allemaal gebeurt. En te ervaren waarom goede samenwerking tussen de dienstdoende OvD-G en de ambulanceverpleegkundige met de Command & Controltaak zo belangrijk is. Door deze oefening heb ik ook praktisch inzicht gekregen in de reikwijdte van de z.g. Commanders Intent, die cruciaal is voor de commandovoering direct na een aanslag.

De OvD-G’s vonden de oefeningen leerzaam en zinvol waarbij samenwerking, inzicht in elkaars werkwijze en communicatie, zowel onderling als in het Motorkap Overleg, de belangrijkste opbrengsten zijn.

Coby Hendrikse, vakspecialist Opleiden, Trainen en Oefenen