Geplaatst op: 26-06-2019 om 09:06 uur
Laatst gewijzigd op: 02-07-2019 om 09:18 uur

Plannen maken, doen en meer

Beleidsmedewerker Amanda Vermolen-van der Hulst (1984) werkt sinds 2010 voor de GHOR. Zij heeft planvorming, implementatie, evaluaties en risicocommunicatie als belangrijkste aandachtsgebieden. Amanda studeerde Integrale Veiligheidskunde aan de Haagse Hogeschool waarbij zij stage liep bij het Veiligheidsbureau Kennemerland. Na haar afstuderen heeft ze daar nog twee jaar gewerkt. Daarna werkte ze twee jaar voor Brandweer Haaglanden waar ze zich bezighield met risicobeheersing en externe veiligheid.  

Wat trekt je aan in het werk?
‘Ik heb het gevoel dat ik door mijn werk iets voor anderen beteken, zeker in crisisomstandigheden. Het werk is aantrekkelijk door de afwisseling: naast mijn ‘koude’ taken als beleidsmedewerker heb ik ook ‘warme’ taken als Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN GZ). Ook is het een heel breed vakgebied, je hebt zowel te maken met acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg, waarbinnen heel veel ketenpartners opereren. Voor de GHOR is het de kunst om al deze partners met elkaar te verbinden op het gebied van de crisisbeheersing en alle partijen en hun belangen goed te vertegenwoordigen tijdens een crisis’.    Amanda Vermolen

Wat doe je aan planvorming en wat is het?
‘Planvorming is bedoeld om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een crisis. Het is een hulpmiddel om alle werkafspraken die lopen binnen de crisisorganisatie zo overzichtelijk mogelijk vast te leggen en inzichtelijk te maken. Daardoor weet iedere crisisfunctionaris wat van hem wordt verwacht en wat hij van andere collega’s en partnerorganisaties mag verwachten. Die kennis staat in plannen en handboeken, zowel multi – als monodisciplinair. Aan multidisciplinaire plannen leveren we vanuit de GHOR onze input. In deze plannen staat heel veel informatie, die voor alle hulpdiensten en partners nodig is, maar hierdoor ziet men soms door de bomen het bos niet meer. Het is een uitdaging om de documenten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zonder afbreuk te doen aan de inhoud. Daarom maak ik sinds vorig jaar ook beknopte taak – en aandachtskaarten. Samen met de crisisfunctionarissen kijk ik welke informatie voor hun crisisfunctie essentieel is voor specifieke incidenten, bijvoorbeeld informatie uit het multidisciplinaire Crisisbestrijdingsplan Schiphol. Door de combinatie met de praktijkervaringen komt er een bruikbaar product uit. Als de crisisfunctionarissen tevreden zijn met het resultaat ben ik blij om dat te horen, maar dat betekent niet dat er dan niets meer hoeft te gebeuren. Plannen zijn continu aan verandering onderhevig, soms komen er ook punten uit evaluaties die in de plannen verwerkt moeten worden’.   

Dus het is een handige combinatie dat je je ook bezighoudt met evaluaties?
‘Jazeker, doordat ik ook de evaluaties doe, heb ik snel inzicht in mogelijke verbeterpunten in de planvorming. In ieder geval elke GRIP 2-inzet wordt geëvalueerd. Soms evalueer ik op verzoek ook een incident van GRIP 1 of zonder GRIP. Ik evalueer dan de inzet van de GHOR-crisisfunctionarissen. Het levert vrijwel altijd leerpunten op die leiden tot organisatieverbetering en dat is leuk! Je ziet resultaat en merkt vaak later of het ook echt werkt, het is daardoor heel praktijkgericht’.  

En je bent HIN (Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg)?
‘Ja, ik doe dat sinds 2015. Ik ben onder meer ingezet bij twee incidenten met een verdacht pakketje en de uitval van C2000. Het leuke van een inzet is dat je dan je feitelijke kennis ook toepast in crisisomstandigheden. Informatiemanagement en dus ook de HIN-functie zijn nog volop in ontwikkeling, waardoor je als HIN ook het proces mede kunt vormgeven. En dat kan ik dan ook weer verwerken in de plannen. Kortom: de GHOR staat nooit stil en blijft verbeteren en ontwikkelen’.