Geplaatst op: 26-06-2019 om 08:59 uur
Laatst gewijzigd op: 02-07-2019 om 09:12 uur

Regionale bijeenkomst netwerk Zorgcontinuïteit Kennemerland

Op maandagmiddag 27 mei kwam het netwerk Zorgcontinuïteit Kennemerland bijeen in Nieuw Unicum te Zandvoort. Het netwerk Zorgcontinuïteit bestaat uit afgevaardigden van regionale care-instellingen zoals revalidatiecentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en een GGZ-instelling.

Zorgcontinuïteit betekent dat zorginstellingen te allen tijde en onder alle omstandigheden verantwoorde zorg dienen te verlenen. Doel van deze netwerkbijeenkomst was onder meer ‘elkaar kennen’ en ‘leren van elkaar’ vóór een echte crisissituatie, zodat je als dat nodig is goed met elkaar kunt werken en weet wat de ander doet en laat.

De netwerkbijeenkomst werd bezocht door een gevarieerde groep mensen; variërend van kwaliteitsmedewerkers, zorgmanagers, crisisfunctionarissen, ARBO- & BHV-coördinatoren tot facilitair managers. De deelnemers bespraken samen wat veiligheid in zorginstellingen betekent en wat nodig is om zorgcontinuïteit te borgen. De middag werd geopend door Stafmedewerker Bouw en Veiligheid Arjen Aalbers van Nieuw Unicum.

Noodhulp en complex bedrijfsnoodplan in één oogopslag
Daarna kwam Martijn van de Ven, Coördinator Noodhulp Kennemerland van het Rode Kruis aan het woord. Martijn van de Ven vertelde met welke praktische mogelijkheden het Rode Kruis zorginstellingen tijdens of na een crisis van dienst kan zijn. Vervolgens presenteerde Hans Nieuwenhuis, manager Veiligheid/BHV binnen de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) een infographic waarin het gehele Bedrijfsnoodplan van SEIN overzichtelijk was samengevat. Hans vertelde hoe de infographic tot stand is gekomen en hoe dit hulpmiddel van pas komt tijdens tijdens een crisis.

Toelichting infographic bij netwerkbijeenkomst
Hans Nieuwenhuis geeft Dorien Gerards uitleg over de infographic van Sein.

Realistische casus
Vervolgens nam OTO beleidsmedewerker Sophia Vreugdenhil van GHOR Kennemerland het netwerk mee in een realistische casus, waarin de regio Kennemerland werd geteisterd door een zeer zware storm met veel overlast binnen een zorginstelling. En wat doe je dan? Wat moet je doen als de zorgvraag groter is dan het zorgaanbod: deze vragen werden uitvoerig met elkaar besproken, wat nieuwe inzichten opleverde. Al met al, een waardevolle ontmoeting voor het brede regionale zorgnetwerk en zeker voor herhaling vatbaar. Op maandag 9 december a.s. wordt de volgende bijeenkomst georganiseerd.

Dorien Gerards, Vakspecialist Zorgcontinuïteit en Interregionale Samenwerking GHOR.