Geplaatst op: 02-07-2021 om 14:22 uur
Laatst gewijzigd op: 06-07-2021 om 16:27 uur

Juli 2021

Nieuwsbrief GHOR Kennemerland in beeld

Met de volgende onderwerpen:

Zorg moet altijd door gaan, ook tijdens een groot evenement als de Formule 1

In het eerste weekend van september is er voor het eerst in 36 jaar weer een Formule 1-wedstrijd in Zandvoort. Vanaf vrijdag 3 tot met zondag 5 september worden dagelijks ruim 100.000 bezoekers verwacht. Daarnaast worden in de periode voor en tijdens de Formule 1 in Zandvoort diverse side-events georganiseerd. Hulpdiensten en zorgverleners willen de veiligheid en zorgcontinuïteit garanderen en bereiden zich hier samen op voor. >>> Lees meer

Ook de regionale VVT-sector werkt nauw samen met GGD en GHOR

De verpleeg-, verzorging- en thuiszorgsector (VVT) is een belangrijke partner voor GGD en GHOR Kennemerland. In de regio Kennemerland zijn 16 verpleeg- en zorgorganisaties, vaak met meerdere locaties. De VVT-organisaties worden in belangrijke overlegstructuren als het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) en het TONAZ (Tactisch Overleg Niet Acute Zorgketen) vertegenwoordigd door Tamara Pieterse,  bestuurder van ouderenzorgorganisatie Zorgbalans. ‘Al voor Corona waren de relaties tussen de VVT-sector en GGD en GHOR Kennemerland goed. Een groot pluspunt, zo bleek tijdens deze ongekend lange crisis’, vertelt Tamara Pieterse. >>> Lees meer

GHOR-vakspecialist Yvonne Siepel is ‘wit’ en ‘rood’

Sinds december 2020 werkt Yvonne Siepel (Nijmegen, 1993) als vakspecialist Opleiden, Trainen en Oefenen bij GHOR Kennemerland. Ook werkt ze sinds dit voorjaar bij Vakbekwaamheid van Brandweer Kennemerland. >>> Lees meer

Markante collega’s nemen afscheid van de GHOR

Begin juni nam GHOR Kennemerland afscheid van drie markante collega’s, die vele jaren een grote bijdrage hebben geleverd aan het werk van de GHOR: Raymond Icke, Marc Snabilie en Marc Verhaar. De drie GHOR-collega’s werken inmiddels al meer dan 1 jaar elders binnen de Veiligheidsregio, maar wegens corona kon nu pas afscheid worden genomen. >>> Lees meer

Netwerk communicatieprofessionals Zorgketen Kennemerland

In maart namen GHOR Kennemerland en het team Communicatie van de Veiligheidsregio/ GGD Kennemerland het initiatief om communicatieprofessionals uit de acute en niet-acute zorg in Kennemerland via een netwerk te mobiliseren rond het thema crisiszorg Fase 3. Doel van het netwerk is elkaar beter leren kennen en beschikbare communicatiekennis en –ervaring delen en inzetten als Fase 3 zich aandient. De behoefte aan een dergelijk platform bleek groot. Nog diezelfde maand zijn communicatiecollega’s van bijna alle organisaties bijeengekomen in een eerste digitale sessie. >>> Lees meer

Veilig e-mailen of grote bestanden versturen naar de GHOR >>> Lees meer

Team Opleiden, Trainen en Oefenen hervat fysieke PSH-oefeningen

Voor het eerst in maanden kon dankzij de versoepeling van de Corona-maatregelen in de eerste week van juni weer een aantal keren een fysieke oefening plaatsvinden voor de leden van het Kernteam PsychoSociale Hulpverlening (PSH) en Opvangteam (PSH). >>> Lees meer