Geplaatst op: 02-07-2021 om 14:18 uur
Laatst gewijzigd op: 08-07-2021 om 14:57 uur

Zorg moet altijd door gaan, ook tijdens een groot evenement als de Formule 1

In het eerste weekend van september is er voor het eerst in 36 jaar weer een Formule 1-wedstrijd in Zandvoort. Vanaf vrijdag 3 tot met zondag 5 september worden dagelijks ruim 100.000 bezoekers verwacht. Daarnaast worden in de periode voor en tijdens de Formule 1 in Zandvoort diverse side-events georganiseerd. Hulpdiensten en zorgverleners willen de veiligheid en zorgcontinuïteit garanderen en bereiden zich hier samen op voor.

Oorspronkelijk zou de Formule 1 begin mei 2020 plaatsvinden, maar werd het uitgesteld wegens corona. Nu de corona-pandemie steeds beter onder controle is, lijkt het evenement weer met publiek door te kunnen gaan. ‘De komende tijd wordt bekeken of er met toegangstesten moet worden gewerkt of dat er geen beperkende maatregelen gelden. Om bezoekersstromen van en naar de Formule 1 in Zandvoort in goede banen te leiden, is er een mobiliteitsplan Dutch Grand Prix. Dat mobiliteitsplan is erop gericht om het normale en extra verkeer te reguleren. Daardoor zijn alle zorgverleners in staat om tijdens het evenement altijd hun werk te blijven doen. De zorgcontinuïteit wordt zo goed als mogelijk gegarandeerd’, vertelt Bas Tolk, evenementenadviseur van GHOR Kennemerland. De inschatting is dat 10% van de bezoekers met de auto en 27% met het ov komt, terwijl 42% met de fiets en 9% van de mensen lopend naar het circuit zullen gaan. Het plan is getoetst door de hulpdiensten en akkoord bevonden door de gemeente Zandvoort.

Informeren ketenpartners

In aanloop naar dit evenement organiseerde de Veiligheidsregio samen met gemeente Zandvoort begin juli een online informatiesessie. Medio juli organiseert GHOR Kennemerland een bijeenkomst voor ketenpartners uit de zorg, te weten onder andere Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, Amsterdam UMC, Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland, huisartsen, verloskundigen, verpleeg- verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties. Aan de hand van deze bijeenkomst kunnen ketenpartners uit de zorg bezien wat het evenement betekent voor de te leveren zorg aan de burgers in de gemeente Zandvoort en de overige gemeentes in Kennemerland en daar hun maatregelen op af stemmen.

Voorbereiding crisisfunctionarissen

Voor GHOR-crisisfunctionarissen en Meldkamercentralisten die tijdens de Formule 1 worden ingezet, volgt kort voor het driedaags evenement nog een specifieke informatiesessie om de laatste kennis uit de plannen over het evenement en mogelijke scenario’s nog eens door te nemen’, besluit Bas Tolk.

Meer weten?

Neem dan contact op met Bas Tolk (Vakspecialist evenementenadvisering en planvorming )

Beeld: Chris Schotanus