Geplaatst op: 02-07-2021 om 14:20 uur
Laatst gewijzigd op: 08-07-2021 om 15:35 uur

Markante collega’s nemen afscheid van de GHOR

Begin juni nam GHOR Kennemerland afscheid van drie markante collega’s, die vele jaren een grote bijdrage hebben geleverd aan het werk van de GHOR: Raymond Icke, Marc Snabilie en Marc Verhaar. De drie GHOR-collega’s werken inmiddels al meer dan 1 jaar elders binnen de Veiligheidsregio, maar wegens corona kon nu pas afscheid worden genomen.

Raymond Icke werkt sinds juli 2020 als teammanager Bron- en Contactonderzoek bij het GGD-team Infectieziektebestrijding (IZB). Marc Snabilie stapte volledig over naar de functie van Evenementencoördinator bij het Veiligheidsbureau om tijdens corona als teammanager aan de slag te gaan met het opzetten en managen van de XL-teststraten van de GGD. Marc Snabilie gaat per 1 augustus a.s. werken als operationeel manager van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). Marc Verhaar ging vanaf februari 2020 als beleidsadviseur Crisisbeheersing bij het Veiligheidsbureau werken.

Nog wel actief als crisisfunctionaris
Alle drie blijven ze verbonden collega’s binnen de GHOR- en VRK-crisisorganisatie: Raymond als OvD-G en Leider CoPI, Marc Snabilie als OvD-G en ACGZ en Marc Verhaar als Leider Kernteam PSH.

 Beeld: Richard Voorneman