Geplaatst op: 02-07-2021 om 14:20 uur
Laatst gewijzigd op: 26-10-2021 om 11:32 uur

GHOR-specialist Yvonne Siepel is ‘wit’ en ‘rood'

Sinds december 2020 werkt Yvonne Siepel (Nijmegen, 1993) als vakspecialist Opleiden, Trainen en Oefenen bij GHOR Kennemerland. Ook werkt ze sinds dit voorjaar bij Vakbekwaamheid van Brandweer Kennemerland.

Hoe kwam je in contact met de GHOR?
‘In oktober 2019 ging ik stage lopen bij de GHOR voor mijn afstudeerscriptie voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool van Den Bosch. Mijn afstudeeronderzoek richtte zich op informatiemanagement bij grote evenementen als Sail en de Formule 1 in Zandvoort. Het doel was om aan de weet te komen wat de GHOR nodig heeft om het risico op gezondheidsschade tijdens een evenement te voorkomen of te beperken. Ik heb daartoe met meer dan 20 samenwerkingspartners gesproken. De uitkomst was dat iedere partij zijn eigen werkwijzen had en dat de manier waarop plannen gedeeld worden iedere keer anders gebeurt. Ook kwam naar voren dat het voor de GHOR belangrijk is om vanaf de opstartfase een actueel beeld te hebben van het evenement en alle nieuw te verwerken specifieke evenementinformatie steeds goed te blijven delen en actueel te houden. Dan heeft iedere betrokken organisatie dezelfde informatiepositie. Wegens corona kon ik helaas niet kijken hoe beide evenementen nu werkelijk verliepen want ze konden niet doorgaan. Wel studeerde ik in mei 2020 af met een heel goed cijfer’, lacht Yvonne.

Afgestudeerd in coronatijd, wat nu?
‘Omdat ik al bekend was met het werk bij GHOR en GGD, kon ik aan de slag als Coördinator Vliegtuigcontactonderzoek, dat door GHOR Kennemerland werd opgestart en uitgewerkt. Ik heb dat 9 maanden gedaan, in goede samenwerking met de collega’s van Bron- en Contactonderzoek van Infectieziektebestrijding.

Hoe is het bij de GHOR?
Yvonne: ‘Bij de GHOR werk ik mee aan de voorbereiding en uitvoering van diverse trainingen en oefeningen voor crisisfunctionarissen. Toen ik begon, was het vooral thuiswerken. Vrijwel alle oefeningen voor crisisfunctionarissen werden uitgesteld. Gelukkig lijkt corona nu echt onder controle te komen. Er zijn sinds mei/ juni zelfs weer echte fysieke oefeningen geweest. Ik hoop en verwacht dat er in de tweede helft van dit jaar heel veel meer mogelijk zal zijn. Ik werk nu 36 uur per week; van maandag tot en met donderdag. Maandag en woensdag voor de brandweer; dinsdag en donderdag voor de GHOR. Daarnaast ben ik bij een crisis via vrije instroom beschikbaar als Operationeel Medewerker GHOR (OM GHOR)’.

En Vakbekwaamheid bij de brandweer?
‘Ja, bij Vakbekwaamheid ben ik contentbeheerder voor de Elektronische LeerOmgeving (ELO). Doel is om de ELO gebruiksvriendelijker maken. Ook ga ik mede e-learnings ontwikkelen en beheren. Mijn standplaats is post Beverwijk. En ik wil ook graag werken bij de uitrukdienst van de brandweer’, vertelt Yvonne.

Is dat niet heel veel tegelijk???
‘Zolang ik er zoveel energie van krijg als nu, weet ik zeker dat het kan! Ik loop nu stage bij de uitrukdienst van post Beverwijk. Na de zomer hoop ik te gaan starten met de manschap opleiding. Ik denk dat deze nieuwe praktijkkennis mij zeker van pas komt bij mijn kantoorwerk bij GHOR en Brandweer. De wereld van de Veiligheidsregio is heel afwisselend en veelzijdig’, besluit Yvonne.

Beeld: Yvonne Siepel