Geplaatst op: 02-07-2021 om 14:21 uur
Laatst gewijzigd op: 08-07-2021 om 15:47 uur

Netwerk communicatieprofessionals Zorgketen Kennemerland

In maart namen GHOR Kennemerland en het team Communicatie van de Veiligheidsregio/ GGD Kennemerland het initiatief om communicatieprofessionals uit de acute en niet-acute zorg in Kennemerland via een netwerk te mobiliseren rond het thema crisiszorg Fase 3. Doel van het netwerk is elkaar beter leren kennen en beschikbare communicatiekennis en –ervaring delen en inzetten als Fase 3 zich aandient. De behoefte aan een dergelijk platform bleek groot. Nog diezelfde maand zijn communicatiecollega’s van bijna alle organisaties bijeengekomen in een eerste digitale sessie.

Het initiatief komt voort uit het Regionaal Crisisoverleg Zorg van Kennemerland. Hierin is vastgesteld dat het wenselijk zou zijn als de communicatiespecialisten binnen de zorgsector samen met elkaar een netwerk zouden vormen vanwege de kans op een situatie van Crisiszorg Fase 3. Nederland - en ook Kennemerland - zitten dan in een situatie met oplopende aantallen coronapatiënten op de IC’s van de ziekenhuizen.

Breed zorgnetwerk
Eind maart is vrijwel de gehele acute en niet-acute zorgketen aangesloten bij het regionale communicatienetwerk. Aangesloten waren onder andere de Gehandicaptenzorg, de Geestelijke Gezondheidszorg, de Huisartsenverenigingen, het Rode Kruis, de Veiligheidsregio Kennemerland (waaronder GGD Kennemerland), de Verpleeg- en Verzorgingshuizen & Thuiszorgorganisaties (VVT) en de regionale ziekenhuizen. De communicatieprofessionals zijn sindsdien zes keer digitaal bijeen geweest.

Gezamenlijke verklaring
De collega’s bespraken elkaars communicatieaanpak en de dilemma’s in de coronacommunicatie als crisiszorg in fase 3 zou belanden. Een van de acties was een gezamenlijk ondertekende verklaring, waarin de inwoners van Kennemerland gevraagd wordt solidair met elkaar en de zorg te zijn. De verklaring is ondertekend door partners als de Huisartsen Midden Kennemerland, het Rode Kruis, het Spaarne Gasthuis, de Veiligheidsregio Kennemerland (waaronder GGD Kennemerland), SEIN/Cruquius, Kennemerhart, de ViVa! Zorggroep, het Rode Kruis Ziekenhuis, de Hartekamp Groep, Heliomare, Zorgbalans, Parnassia, GGZ inGeest en het Streeklab Haarlem. Diverse regionale media pikten dit initiatief op en besteedden er aandacht aan.

WhatsApp-groep blijft in de lucht
Inmiddels is de urgentie om voorbereid te zijn op Fase 3 lager geworden. De behoefte om bij elkaar aangesloten te blijven is er nog, maar de vergaderfrequentie neemt af. De netwerk-WhatsApp-groep heeft de afgelopen maanden z’n nut bewezen en blijft ‘in de lucht’. Zo lang Corona nog niet volledig onder controle is, blijft het netwerk bestaan.

Meer informatie?
Richard Voorneman, secretaris van het communicatienetwerk, Rvoorneman@vrk.nl, of Arnoud Jansen (voorzitter van het communicatienetwerk, aijansen@vrk.nl).