Geplaatst op: 25-03-2021 om 14:23 uur
Laatst gewijzigd op: 25-03-2021 om 15:40 uur

Maart 2021

Nieuwsbrief GHOR Kennemerland in beeld

Met de volgende onderwerpen:

Regionale zorgketen bereidt zich voor op fase 3 Crisiszorg
Dagelijks zijn acute- en niet acute partners uit de zorgketen hard aan het werk om te voorkomen dat tijdens de 3e Corona golf de Intensive Care (IC) overbelast en de geneeskundige keten verstopt raakt. Als de IC’s van de ziekenhuizen voor 80% bezet zijn met Coronapatiënten treedt landelijk fase 3 Crisiszorg in. >>> Lees meer 

Regionaal Draaiboek Grootschalige Vaccinatie en Veiligheidsplannen voor GGD-vaccinatielocaties
De regio Kennemerland heeft op dit moment drie test- en vaccinatielocaties. Hoe op die locaties wordt gewerkt, is vastgelegd in een Draaiboek Grootschalige Vaccinatie. Daarnaast heeft elke locatie een eigen Veiligheidsplan. GHOR-collega’s Hans Peijen en Coby Hendrikse vertellen kort hoe zij daar vanuit de GHOR aan bijdragen. >>> Lees meer 

Inzet Rode Kruis bij bestrijding Corona
Al sinds het uitbreken van de Corona-crisis bieden Rode Kruis vrijwilligers op allerlei manieren concrete hulp aan inwoners van Kennemerland. Daarvoor zijn de eerste contacten gelegd door de GHOR die regulier samenwerkt met het Rode Kruis in het netwerk. >>> Lees meer 

Zorgsector oefent ketensamenwerking bij fase 3 Crisiszorg
Medio februari werd op initiatief van het Spaarne Gasthuis met de beide GHOR-bureaus van de regio’s Kennemerland en Noord-Holland Noord een Triage- en Ketenafstemmingsoefening georganiseerd. >>> Lees meer

Een bijzonder jaar voor Opleiden, Trainen en Oefenen
Vanaf maart 2020 stond ook bij GHOR OTO alles in het teken van het bestrijden van Covid-19. De gewone OTO-activiteiten werden op een heel laag pitje gezet. >>> Lees meer