Geplaatst op: 25-03-2021 om 14:15 uur
Laatst gewijzigd op: 30-03-2021 om 09:07 uur

Regionaal Draaiboek Grootschalige Vaccinatie en Veiligheidsplannen voor GGD-vaccinatielocaties

De regio Kennemerland heeft op dit moment drie test- en vaccinatielocaties. Hoe op die locaties wordt gewerkt, is vastgelegd in een Draaiboek Grootschalige Vaccinatie. Daarnaast heeft elke locatie een eigen Veiligheidsplan. GHOR-collega’s Hans Peijen en Coby Hendrikse vertellen kort hoe zij daar vanuit de GHOR aan bijdragen.

Hans Peijen: ‘De GHOR denkt al vanaf het begin (de start was in november!) mee over geschikte vaccinatie-locaties. Daarbij hebben we ook ons oor te luisteren gelegd bij ons netwerk in de witte keten. Deze kennis van wensen hebben we meegenomen in onze bijdrage aan alle planvorming rond het Draaiboek en de Veiligheidsplannen’. Er zijn nu vier locaties waar mensen gevaccineerd kunnen worden. Naast het grote XL-test- en vaccinatiepaviljoen bij Schiphol zijn er sinds half maart ook twee nieuwe -paviljoens met vaste vaccinatielocatie in Haarlem (Kennemer Sportcenter) en in Beverwijk (bij parkeerterrein P0 bij de Bazaar). En er is sinds eind maart een pop-up vaccinatielocatie in Zandvoort.  

Wat droeg de GHOR bij?

Als GHOR boden en bieden we de GGD praktische proces-ondersteuning. Zo heeft de GHOR geadviseerd over allerlei niet medische zaken binnen het Draaiboek Vaccineren. Er is een landelijk draaiboek dat door ons samen met de GGD regionaal is vertaald. Doel is om te weten hoe alle werkprocessen eruit zien, wie waarover wat gaat en aan welke eisen het vaccinatieproces moet voldoen’, vertelt Coby Hendrikse.

Veiligheidsplan

Hendrikse: ‘Ook is er per test- en vaccinatielocatie een Veiligheidsplan uitgewerkt. Dat plan is bedoeld om de veiligheid van personeel en bezoekers te garanderen en beschrijft de werkkaders. Het gaat dan om het dagelijks locatiebeheer zoals schoonmaak, luchtventilatie en hoe er wordt ontruimd. Ook staat hierin hoe de BHV is georganiseerd. Hierdoor kunnen verpleegkundigen en artsen hun werk zo veilig en goed mogelijk doen’.

Actief beheer

De GHOR blijft het draaiboek en de Veiligheidsplannen actueel houden. ‘Naar verwachting blijven veel zaken rond de beheersing van corona dynamisch, dus ook de achterliggende planvorming wordt steeds actueel gehouden. Deze taak neemt de GHOR voor haar rekening’, besluit Coby Hendrikse.

De nieuwe test- en vaccinatielocatie Beverwijk is sinds maandag 22 maart geopend.

Test- en Vaccinatie locatie in Beverwijk luchtfoto

Foto: Wendy Broomans.