Geplaatst op: 25-03-2021 om 14:05 uur
Laatst gewijzigd op: 25-03-2021 om 14:08 uur

Zorgsector oefent ketensamenwerking bij fase 3 Crisiszorg

Medio februari werd op initiatief van het Spaarne Gasthuis met de beide GHOR-bureaus van de regio’s Kennemerland en Noord-Holland Noord een Triage- en Ketenafstemmingsoefening georganiseerd.

Daarbij werd gestart alsof het fase 3 Crisiszorg was. In deze fase is er sprake van grote overbelasting van de medische en verpleegkundige hulp binnen de hele zorgketen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden kregen 30 deelnemers meer inzicht hoe de zorgketen onder dergelijke omstandigheden functioneert en voor welke dilemma’s men komt te staan. Hoe vind je dan als (huis)arts de beste zorgplek, gegeven de klinische situatie van de patiënt. Daarbij lag het accent op die personen die in het zorgproces besluiten zouden moeten nemen in de triage. Waar sluiten de triageprotocollen op elkaar aan of wijken ze af, welke vervolgafspraken zijn nodig. De deelnemers aan de oefening werken in de huisartsenzorg, wijk- en thuiszorg, ambulancezorgen, ziekenhuizen, de Meldkamer en bij Verpleeg- en Verzorgingshuizen.