Geplaatst op: 08-08-2017 om 13:46 uur
Laatst gewijzigd op: 29-11-2017 om 13:18 uur

GHOR Kennemerland

GHOR Kennemerland bevordert de veiligheid van de burgers en de zorg aan slachtoffers van rampen en crises in de regio.
Daartoe regisseert GHOR Kennemerland de voorbereiding op geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert het bestuur van de Veiligheidsregio en partners vanuit gezondheidsperspectief.

GHOR Kennemerland is onderdeel van GGD Kennemerland. GHOR Kennemerland verbindt gezondheid en veiligheid. De afkorting GHOR staat voor ‘geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio'.

In ramp- en crisissituaties coördineert en regisseert de GHOR de geneeskundige hulpverlening en stemt deze af met andere betrokken partijen zoals brandweer, politie en gemeenten. Als er geen ramp of crisis is, richt de GHOR zich op advisering en informatievoorziening. Ook is de GHOR dan betrokken bij het opstellen en beoefenen van plannen/procedures voor het optreden tijdens een ramp of crisis. De daadwerkelijke uitvoering van de geneeskundige hulpverlening blijft steeds een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf.

 

GHOR-taken zijn:

• De coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening
• De advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Deze taken voert GHOR Kennemerland uit op het gebied van de volgende processen:

Risicobeheersing

Crisisbeheersing

Opleiden, Trainen en Oefenen

Opdrachtgever en 'klanten'
GHOR Kennemerland werkt in opdracht van het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland en werkt nauw samen met diensten zoals ketenpartners, veiligheidspartners en zorgpartners
Hoe kan ik de GHOR bereiken

In normale omstandigheden:
Het GHOR-secretariaat is dagelijks bereikbaar op: 023-5159 131 en per e-mail op GHOR@ggdkennemerland.nl.