Geplaatst op: 02-08-2017 om 15:00 uur
Laatst gewijzigd op: 21-10-2022 om 10:52 uur

Vakbekwaamheid

Om goed te kunnen handelen in een crisissituatie hebben GHOR-crisisfunctionarissen bepaalde kennis en vaardigheden nodig.

Deze krijgen zij van het team Vakbekwaamheid dat geneeskundige crisisfunctionarissen opleidt en traint. Eerst wordt men opgeleid en daarna leert men hen praktische vaardigheden aan in trainingen en laat hen oefenen in verschillende situaties. Zie risico profiel regio.

 

Hoe blijven onze crisisfunctionarissen vakbekwaam

De functie-eisen van de kwalificatieprofielen uit de Regeling Personeel Wet Veiligheidsregio vormen de basis waarop het vakbekwaamheidstraject is gestoeld.

Wat leert een crisisfunctionaris?
* Iedere GHOR crisisfunctionaris krijgt een specifieke opleiding gericht op zijn taken binnen de crisisorganisatie, waarna de vaardigheden getraind worden.
* Iedere functionaris geeft zelf aan welke informatie, kennis en vaardigheden hij nog verder wil beoefenen om genoeg bagage te hebben om een goede crisisfunctionaris te zijn
* Er is steeds een duidelijke, systematische samenhang tussen opleiden, trainen en oefenen, waardoor de cyclus van vakbekwaam worden en blijven tot stand komt. Er is continu toezicht op de kwaliteit van het onderwijssysteem en dat wat iedere deelnemer heeft geleerd Waar nodig past de GHOR het lesprogramma aan.
* jaarlijks bespreekt een GHOR-medewerker van het team OTO de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen in een voortgangsgesprek. Dan stelt de GHOR samen met de functionaris vast of de functionaris voldoende vakbekwaam is.


Hoe ziet de jaarkalender van 2024 eruit?
Manifesto over leren bij de GHOR

Manifesto