Geplaatst op: 02-08-2017 om 14:59 uur
Laatst gewijzigd op: 05-09-2017 om 11:58 uur

Risicobeheersing

Risico’s zijn onderdeel van onze samenleving. Er zijn natuurlijke risico’s zoals een storm, infectieziekte of overstroming en daarnaast risico’s die door de mens worden veroorzaakt door in fabrieken met gevaarlijke stoffen te werken en het drukke (vlieg)verkeer.
Door deze risico’s in beeld te hebben, kunnen burgers en overheid gericht maatregelen nemen om de risico’s en gevolgen hiervan zo veel mogelijk te beperken. Het adviseren en communiceren over (regionale) risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid is één van de (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden van de GHOR.