Jeugdgezondheidszorg 4-12 jaar

GGD Kennemerland Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen van 4-18 jaar en hun ouders. We zijn er voor vragen en advies over opgroeien, opvoeden en ouderschap op alle leeftijden. Voor contact of een afspraak met jeugdgezondheidszorg. Bel of mail frontofficejgz@vrk.nl
023 789 1777
Ouderchat GroeiGids

Heb je een vraag? Chat met een verpleegkundige.

In de app vind je het antwoord op veel vragen. Je vindt er betrouwbare informatie over gezond opgroeien en opvoeden. Ook kan je via de chat vragen stellen aan een jeugdverpleegkundige.

De chat is open op: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-20.30 uur woensdag en vrijdag 8.30-17.00 uur.

De GroeiGids app is er voor alle (aanstaande) ouders in Nederland, gratis en zonder reclame.

De app kan je downloaden via de app in Google Play of App Store.

Ouderchat groeigids

Jeugdgezondheidszorg op school

Aan iedere school is een Jeugdgezondheids(JGZ)-team verbonden. Het JGZ-team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistent.

 

Samen met ouders kijken we naar de gezondheid, groei en ontwikkeling van hun kinderen en bespreken we hoe het thuis gaat. Wij doen wij op vaste leeftijden, zie hieronder. 

Ouders, kinderen en leerkrachten/ docenten kunnen op elke leeftijd zorgen bespreken. Een afspraak maken kan via 023 789 1777.

 

Ook vaccineren wij kinderen in tegen een aantal kinderziekten. De gegevens over je kind noteren wij in het dossier van uw kind.

 

Speciaal onderwijs

Kinderen krijgen bij plaatsing op het speciaal onderwijs een gezondheidsonderzoek. Twee tot drie jaar na plaatsing vindt een herhalingsonderzoek plaats. Daarnaast krijgen zij de reguliere vaccinatiemomenten aangeboden. Een kind dat extra zorg nodig heeft, krijgt extra contactmomenten in overleg met ouder/verzorger en kind.

 

Leeftijd van het kind Wat gebeurt er 

5 jaar 

Op school meet de doktersassistente lengte en gewicht en test ze de oren en ogen. We kijken naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind mede op basis van een door ouders vooraf ingevulde digitale vragenlijst. 

9 jaar Twee prikken van het Rijksvaccinatieprogramma.
Groep 7 

Op school meet de doktersassistente lengte en gewicht en test ze de ogen van je kind.

Ouders vullen een vragenlijst in. De jeugdverpleegkundige kijkt naar de antwoorden. Als zij hier vragen over heeft belt of mailt ze je of nodigt ze je uit.

10 jaar 

14 jaar

Je zoon/dochter ontvangt een uitnodiging voor de HPV vaccinatie.

 

Je kind ontvangt een uitnodiging voor Meningococcen ACWY vaccinatie

2e klas VO

 

Je kind maakt kennis met www.jouwggd.nl. Alle jongeren vullen een digitale vragenlijst in op school. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige spreekt je kind over gezondheid en leefstijl. Meten en wegen hoort hier ook bij. Je kind kan vragen om een ogentest en/of gehoortest.

4e klas VO 

Alle jongeren vullen een digitale vragenlijst in op school. De jeugdverpleegkundige spreekt je kind over gezondheid en leefstijl. Je kind kan vragen om een ogentest, gehoortest en/of lengte/gewicht meting filmpje 

MBO   Schoolziekteverzuim begeleiding
 
Contactmomenten
Afspraak maken voor mijn kind

Ben jij of is je kind echt ziek, verplaats dan je afspraak. 

Afspraak maken of afzeggen

Heb je vragen of twijfels over het wel of niet komen naar het consultatiebureau of afspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige op school of GGD-locatie? Neem dan contact op met de frontoffice 023 789 1777 of frontofficejgz@vrk.nl op werkdagen van 8.30 – 12.30  - 13.00 – 17.00 uur.  

Hoofdluis
Ouderportaal
Opvoedinformatie
Rookvrij opgroeien