Geplaatst op: 30-08-2017 om 12:48 uur
Laatst gewijzigd op: 27-07-2023 om 16:12 uur

Digitaal dossier

Het Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg is een medisch dossier en wordt gebruikt door artsen, verpleegkundigen en assistenten die werkzaam zijn in de jeugdgezondheidszorg.
Zij voegen gegevens toe aan het dossier. Het dossier van een kind mag alleen ingezien worden door de zorgverlener die het kind in zorg heeft.

Meer informatie  www.ddjgz.nl/

Ik wil inzage in of een kopie van het dossier

Neem dan contact met ons op tel. 023 789 1777 of via Frontofficejgz@ggdkennemerland.nl.

Bij inzage en aanvraag van een dossier is je paspoort of ID kaart nodig.

Heb je het dossier nodig in het kader van een rechtszaak dan moet het dossier door de advocaat worden opgevraagd. Op deze manier krijgen beide partijen dezelfde informatie.

Kinderen en hun dossier

De wet regelt de rechten van de ouders en van het kind:

 

Kinderen tot 12 jaar

Wil je het medisch dossier inzien van je kind van jonger dan 12 jaar? Als ouder mag je dat.

 

Kinderen tussen 12 en 16 jaar

Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar mogen zelf hun dossier inzien.

Je kunt als ouder het dossier inzien, nadat je kind daarvoor toestemming heeft gegeven. Op het verzoek dat je indient, moet ook de handtekening van je kind staan.

 

Jongeren vanaf 16 jaar

Vanaf zijn zestiende jaar beslist een jongere zelf over het inzien van zijn dossier. Hij kan dan zelf een verzoek doen en heeft daarvoor geen instemming nodig van zijn ouder(s). Als ouder krijg je alleen informatie over je kind, als hij daar toestemming voor geeft.

Hoe lang wordt het dossier bewaard

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig. Hoe lang verschilt per type dossier en is wettelijk vastgelegd.

Na de vastgestelde bewaartermijn vernietigen wij het dossier.

Op dit moment is de situatie als volgt:

 

Soort: Jeugdgezondheidszorg

Bewaartermijn: 15 jaar vanaf de 18e verjaardag