Geplaatst op: 30-08-2017 om 11:19 uur
Laatst gewijzigd op: 04-05-2020 om 08:38 uur

Jeugdgezondheidszorg voor ouders en kinderen. Wat en wanneer?

Hieronder zie je rond welke leeftijd wij je kind uitnodigen. Deze momenten sluiten aan bij de ontwikkelingsfase van je kind en het vaccinatieschema.

Leeftijd van het kind

Wat gebeurt er?

72-168 uur na de geboorte

(tussen 3 en 7 dagen)

Neonatale screening.
Een medewerker komt thuis langs voor een
hielprik en een gehoortest. Wij krijgen de geboorte door via de gemeente.

10-14 dagen

Samen kijken we tijdens een huisbezoek naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind. Er is ruimte voor vragen over gezondheid, opgroeien, voeding en ouderschap.

4 weken

Bezoek consultatiebureau
Samen kijken we naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind en hoe het thuis gaat. Er is ruimte voor vragen over gezondheid, opgroeien, voeding en ouderschap.

6 weken

Bezoek consultatiebureau als een extra afspraak is afgesproken.

2 maanden

Bezoek consultatiebureau.
Je
kind krijgt de eerste twee vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma. Samen kijken we naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind en hoe het thuis gaat.

3 maanden

Bezoek consultatiebureau.
Een vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma. Samen kijken we naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind en hoe het thuis gaat.

4 maanden

Bezoek consultatiebureau.
Twee vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma. Samen kijken we naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind en hoe het thuis gaat.

6,5 maanden

Bezoek consultatiebureau.
Samen kijken we naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind en hoe het thuis gaat. 

9 maanden

Bezoek consultatiebureau.
Samen kijken we naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind en hoe het thuis gaat.

11 maanden

Bezoek consultatiebureau. Twee vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma. Samen kijken we naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind en hoe het thuis gaat.

14 maanden

Bezoek consultatiebureau.
Twee vaccinaties van het
Rijksvaccinatieprogramma. Samen kijken we naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind en hoe het thuis gaat.

18 maanden

Workshop 18 maanden "Het opvoeden gaat beginnen” en/of bezoek consultatiebureau.

2 jaar

Bezoek consultatiebureau.
Samen kijken we naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind en hoe het thuis gaat. Er is ruimte voor vragen over gezondheid, opgroeien, voeding en ouderschap.

2,5 jaar

Bezoek consultatiebureau. Als een extra afspraak met je is afgesproken.

2 jaar en 10 maanden

Bezoek consultatiebureau

Samen kijken we naar de gezondheid en ontwikkeling van uw kind en hoe het thuis gaat. Er wordt een ogen test gedaan. Er is ruimte voor vragen over gezondheid, opgroeien, voeding en ouderschap.

3 jaar en 10 maanden

Bezoek consultatiebureau.
Samen kijken we naar de gezondheid en ontwikkeling van je kind en hoe het thuis gaat. Er wordt een ogen test gedaan. Ook krijgt je kind een vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit is het laatste bezoek aan het consulatiebureau.

5 jaar

Op school meet de doktersassistente lengte en gewicht en test ze de ogen en oren van je kind. Ouders vullen een vragenlijst in. De jeugdarts kijkt naar de antwoorden. Als hier vragen over zijn belt of mailt de jeugdarts je of wordt je uitgenodigd.

9 jaar

Twee vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma.

Groep 7

Op school meet de doktersassistente lengte en gewicht en test ze de ogen van je kind.

Ouders vullen een vragenlijst in. De jeugdverpleegkundige kijkt naar de antwoorden. Als hier vragen over zijn belt of mailt de jeugdverpleegkundige je of wordt je uitgenodigd.

12 jaar alleen meisjes

14 jaar

Je dochter ontvangt een uitnodiging voor de HPV vaccinatie.

Je kind ontvangt een uitnodiging voor de Meningococcen ACWY vaccinatie

2e klas VO

Je kind maakt kennis met www.jouwggd.nl.   Alle jongeren vullen een digitale vragenlijst in op school. De jeugdarts of jeugdverpleegkundige spreekt je kind over gezondheid en leefstijl. Meten en wegen hoort hier ook bij. Je kind kan vragen om een ogentest en/of gehoortest.

4e klas VO

Alle jongeren vullen een digitale vragenlijst in op school. De jeugdverpleegkundige spreekt je kind over gezondheid en leefstijl. Je kind kan vragen om een ogentest, gehoortest en/of lengte/gewicht meting. filmpje