Geplaatst op: 19-12-2022 om 16:41 uur
Laatst gewijzigd op: 22-12-2022 om 09:57 uur

December 2022

Nieuwsbrief GHOR Kennemerland in beeld.
Met de volgende onderwerpen:

 

Netwerkbijeenkomst Zorgcontinuïteit, hoogwater in tijden van Covid
Begin oktober kwam het regionale netwerk Zorgcontinuïteit Kennemerland voor het eerst sinds de pandemie weer fysiek bijeen bij GHOR Kennemerland. >>> Lees meer

Ook Stafsectie GHOR ingezet bij grote brand in Heemstede
Maandagmiddag 12 september. Het was 13:12 uur toen bij GHOR-crisisfunctionarissen de telefoon en pager afging. >>> Lees meer

Grootschalig realistisch oefenen op Schiphol
Op donderdagavond 13 oktober 2022 vond een brede oefening plaats op Schiphol waarbij de GHOR, diverse ambulancediensten, Brandweer en Koninklijke Marechaussee werden ingezet. >>> Lees meer

Meerdaags oefenen met GHOR crisisfunctionarissen in Weeze
Begin oktober trainde een kwart van alle Officieren van Dienst-Geneeskundig (OvD-G’s) van regio Kennemerland onder leiding van vier medewerkers van Vakbekwaamheid van de GHOR. >>> Lees meer

Personele veranderingen GHOR-crisisorganisatie
De afgelopen periode zijn er twee nieuwe Hoofden Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON GZ) gestart. >>> Lees meer