Geplaatst op: 19-12-2022 om 16:48 uur
Laatst gewijzigd op: 22-12-2022 om 10:19 uur

Personele veranderingen GHOR-crisisorganisatie

Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON GZ)

De afgelopen periode zijn er twee nieuwe Hoofden Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON GZ) gestart. Bas Tolk, Vakspecialist GHOR, evenementenadvisering en planvorming, versterkt de poule sinds mei 2022. Daphne La Haye, kwaliteitsadviseur bij de GGD, sector Jeugdgezondheidszorg, draaide de eerste week van november haar eerste piketdienst. Ron Gravemaker is per 17 oktober 2022 gestopt als HON-GZ.

Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg (HIN GZ)

Verder is de HIN-poule versterkt met de komst van Renske Schreuder en Folkert Griekspoor, beiden werkzaam bij de GHOR: Renske als Vakspecialist Crisisbeheersing (niet-acute zorg), Folkert als Vakspecialist Informatiemanagement .Vanaf 2023 vervult Renske de rol van reserve HIN-GZ..

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ)

Sophia Vreugdenhil is per 8 december 2022 met pensioen gegaan en derhalve gestopt als ACGZ. Eva Straatman draaide al als reserve ACGZ mee en is per 1 januari 2023 volledig beschikbaar voor de ACGZ-piketpoule. Ook Maarten Elout treedt vanaf 1 januari 2023 toe tot de ACGZ-poule.

Officier van Dienst-Geneeskundig (OvD-G)

Ook zijn twee OvD-G’s gestopt met hun crisisfunctie. Zo stopte ambulanceverpleegkundige van GGD Ambulancezorg David Snel per 1 oktober jl., terwijl ambulanceverpleegkundige Erik Meijer van Witte Kruis medio dit jaar met pensioen ging.

GHOR Kennemerland bedankt de collega’s die hun piketfunctie hebben neergelegd voor hun grote inzet voor de crisisorganisatie en wenst de nieuwe crisisfunctionarissen veel succes in hun crisisfunctie.