Geplaatst op: 21-04-2022 om 16:00 uur
Laatst gewijzigd op: 09-05-2022 om 13:39 uur

Nieuwe netwerker voor de niet-acute zorg

Sinds half januari werkt Renske Schreuder als vakspecialist Crisisbeheersing niet-acute zorg voor GHOR Kennemerland. Naast deze taak heeft Renske ook een rol op het gebied van interne Kwaliteit, het ICPG (Integraal Crisisplan Publieke Gezondheid) en Informatiemanagement. Renske studeerde biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sloot haar opleiding in 2012 af met een Masteropleiding International Public Health.

Onder het aandachtsgebied niet-acute zorg van Renske valt de zorg in Verpleeg- en Verzorgingshuizen, en de Thuiszorg (VVT-sector), de Gehandicaptenzorg en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). ‘Het gaat om heel veel instellingen, waar ik vanuit GHOR Kennemerland graag mee in gesprek kom. Ik voer nu kennismakingsgesprekken en probeer in te schatten wat we voor elkaar kunnen betekenen en hoe we kennis kunnen uitwisselen, zowel in normale als in crisisomstandigheden’, vertelt Renske.

Wat heb je in je studietijd gedaan?
Bij biomedische wetenschappen leer je onder meer om onderzoek te doen naar de oorzaken van ziektes bij de mens en manieren om ziekten te bestrijden. En hoe te voorkomen dat mensen ziek worden. Renske: ‘Tijdens mijn bachelor groeide mijn interesse om gezondheid in een bredere sociaal en culturele context te begrijpen. Daarom koos ik voor de master in International Public Health. Tijdens mijn master heb ik in 2010 o.a. vier maanden onderzoek gedaan onder Masaï in Tanzania om te onderzoeken hoe je moedersterfte rond bevallingen kan meten in een gebied waar geen/matig ziekenhuisregistratie is’. Moedersterfte is een groot probleem onder Masaï-vrouwen. ‘Een mogelijke verklaring hiervoor is dat vrouwen vaak te lang doorwerken tot ze bevallen en helaas vaak ook te laat het plaatselijke zorgcentrum bereiken. De afstand tot plaatselijke medische voorzieningen is gemiddeld twee dagen lopen. Ook is er weerstand tegenover westers geschoolde verloskundigen en een duidelijke voorkeur om gebruik te maken van de kennis van traditionele vroedvrouwen. Naar aanleiding van dit onderzoek mogen traditionele vroedvrouwen in dit ziekenhuis nu mee naar binnen in de verloskamer om te ondersteunen tijdens een bevalling’.

Ziekenhuiszorg en opnieuw Afrika
‘Na mijn afstuderen heb ik 6 jaar als adviseur in de ziekenhuiszorg gewerkt. Rode draad was om te kijken naar de doelmatigheid van geleverde ziekenhuiszorg en praktijkvariatie door middel van benchmarken en vergelijken met andere ziekenhuizen. Vervolgens heb ik vanaf 2017 twee jaar in Kaapstad gewoond en gewerkt’.

Via de ouderenzorg naar de GHOR
‘December 2019 kwam ik terug naar Nederland en ging vanuit Schoorl wonen en werken. Schoorl is een prachtig gebied, waar ik volop de kans heb om te surfen en mountainbiken, mijn grote hobby’s. Tot begin 2022 werkte ik als adviseur ouderenzorg in het Gooi. Daar was, zeker tijdens de pieken binnen de corona-pandemie een groot personeelstekort. In de zorg moeten we echt rekening gaan houden met langdurige personeelsschaarste in alle beroepscategorieën; van helpenden, verzorgenden tot verpleegkundigen. Met de voortgaande vergrijzing en ontgroening komt de hele gezondheidszorg voor grote uitdagingen te staan. Vanuit mijn nieuwe rol bij de GHOR ben ik me daar heel bewust van. Ik hoop dat ik er vanuit GHOR Kennemerland aan kan bijdragen om alle bestaande netwerken goed met elkaar te blijven verbinden zodat we elkaar nog beter kunnen vinden en van elkaar leren’, besluit Renske.

Foto Renske Schreuder
Renske Schreuder (Foto: Evelien Henstra)