Geplaatst op: 19-12-2022 om 16:46 uur
Laatst gewijzigd op: 22-12-2022 om 09:44 uur

Ook Stafsectie GHOR ingezet bij grote brand in Heemstede

Maandagmiddag 12 september. Het was 13:12 uur toen bij GHOR-crisisfunctionarissen de telefoon of pager afging. ‘De eerste keer sinds onze opleiding als Operationeel Medewerker GHOR (OM GHOR) in 2021 dat we als crisisfunctionaris werden opgeroepen door de Meldkamer Noord-Holland om naar de Stafsectie GHOR aan de Zijlweg in Haarlem te komen voor een crisissituatie. Informatie vooraf: ‘GRIP 2, Brand agrarisch Heemstede’, aldus Yvonne Siepel van GHOR Kennemerland.

De afkondiging ‘GRIP 2’ houdt in dat niet alleen de locatie van het incident zelf (het brongebied), maar ook de omgeving (het effectgebied) specifieke ondersteuning nodig heeft van de multidisciplinaire crisisorganisatie. En dan komen onder meer de OM GHOR, Operationeel Medewerkers GHOR, in beeld. ‘In de Stafsectie GHOR hebben wij, samen met het HON-GZ (Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg) en het HIN-GZ (Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg) de knelpunten voor de geneeskundige kolom in kaart gebracht en deze opgepakt’, vertelt Monique Ruitenbeek van GHOR Kennemerland. Zij werd die middag gelijktijdig ingezet. Verder is tijdens een GRIP 2 de ACGZ (Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg) actief. Deze neemt namens de witte keten deel aan het Operationeel Team en wordt daarbij door de Stafsectie GHOR ondersteund.

Langdurige rookontwikkeling, advies eventueel woning verlaten

De brand woedde al enige tijd, in de ochtend was het al snel opgeschaald naar een GRIP 1. Vanwege de langdurige rookontwikkeling en omdat een groot aantal woningen midden in de rook stonden en dat nog uren zou duren, is opgeschaald naar een GRIP 2. ‘Om goed voorbereid te zijn, heeft de GHOR in kaart gebracht waar mogelijk kwetsbare objecten lagen. Denk bijvoorbeeld aan zorginstellingen of 24-uurs opvang voor mensen met een beperking. Verder keken we naar hulpbehoevende mensen die thuiszorg ontvangen en mogelijk niet zomaar zelf een gebied zouden kunnen verlaten als dat nodig mocht zijn. Uiteindelijk werd in de loop van de middag duidelijk dat het sein brand meester kon worden gegeven.  Eenieder die last had van de rook is aangeboden om naar het raadhuis te komen of elders onderdak te zoeken’, aldus Yvonne Siepel van GHOR Kennemerland. ‘Wij kijken terug op een mooie eerste inzet als OM GHOR’ren en een fijne samenwerking met onze GHOR-collega’s en multidisciplinaire partners’, besluiten Yvonne Siepel en Monique Ruitenbeek.

Foto: Jeffrey koper