Geplaatst op: 19-12-2022 om 16:47 uur
Laatst gewijzigd op: 22-12-2022 om 10:38 uur

Meerdaags oefenen met GHOR crisisfunctionarissen in Weeze

Begin oktober trainde een kwart van alle Officieren van Dienst-Geneeskundig (OvD-G’s) van regio Kennemerland onder leiding van vier medewerkers van Vakbekwaamheid van de GHOR. De oefeningen vonden plaats op het grote oefenterrein in het Duitse Weeze, nabij Nijmegen. Er werd in multi-setting geoefend, samen met crisisfunctionarissen van de regionale Brandweer Kennemerland, de nationale politie en Koninklijke Marechaussee (KMar).

Doel van de oefeningen was om op een gesimuleerde plaats incident de onderlinge samenwerking te beoefenen tussen de medewerkers van de eerste aanrijdende hulpdiensten, zoals de ambulancedienst, GHOR, de Brandweer en politie. ‘Dagelijks begonnen de oefeningen met een geënsceneerd motorkapoverleg, waarna meerdere, complexe praktijksituaties werden nagespeeld. Dit alles met een breed samengestelde oefenstaf van GHOR, Brandweer, Politie en KMar. Hierbij keken we steeds hoe er werd samengewerkt en wat nog beter kan’, aldus beleidsmedewerker Maarten Elout van Vakbekwaamheid GHOR.

Schakel binnen de zorg

Vanuit de GHOR-crisisorganisatie werd de rol van de OvD-G beoefend. Deze crisisfunctionaris is de schakel om ervoor te zorgen dat er tijdig de juiste acute zorg geleverd kan worden, met name bij complexe incidenten. De OvD-G werkt hierbij monodisciplinair samen met geneeskundige partners zoals de Meldkamer Ambulancezorg, de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en de ambulancediensten. Multidisciplinair stemt de OvD-G af met de andere betrokken hulpdiensten, zoals brandweer en politie.

Apocalyptisch

Het oefenterrein in Weeze is een voormalig militair oefenterrein, naast het huidige vliegveld Weeze. Op het oefenterrein staan allerlei gebouwen en een voormalige energiecentrale. ‘Het terrein is onbewoond en biedt volop de mogelijkheid om realistisch te oefenen. Soms had het terrein een wat apocalyptische sfeer. We werkten als GHOR-oefenleiding in twee duo’s en oefenden in totaal een kwart van alle OvD-G’s in 5 kalenderdagen. Intensief, maar wel heel zinvol om te doen’, aldus Maarten Elout.

Foto's: Team Vakbekwaamheid.