Geplaatst op: 13-12-2018 om 14:38 uur
Laatst gewijzigd op: 09-12-2022 om 16:52 uur

Gezondheidsmonitor IJmond

Inwoners van de IJmond wonen in een gebied met relatief veel (snel)wegen en industrie. Zij ervaren hiervan meer hinder en zijn bezorgder om hun gezondheid dan in de rest van de GGD regio Kennemerland.

Inwoners van IJmondgemeenten ervaren de laatste jaren meer overlast van stof, rook en roet afkomstig van de (basismetaal) industrie en zijn bezorgder over hun woonsituatie. Dit en meer blijkt uit een reeks van drie gezondheidsonderzoeken die GGD Kennemerland en het RIVM afgelopen 12 jaar uitvoerden. GGD Kennemerland adviseert de uitstoot te verminderen en adviseert het beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren onverminderd voort te zetten.

Door elke vier jaar de gezondheid in de IJmond te monitoren zijn trends te zien en kunnen bestuurders ontwikkelingen in de gaten houden. In 2012 is de Gezondheidsmonitor IJmond voor het eerst uitgevoerd.  

Zie voor de resultaten

Interessant

Nieuwsbericht 9 juni 2022: Luchtkwaliteit IJmond moet beter, uitstoot moet minder

Nieuwsbericht 6 maart 2018: Gezondheidsmonitor IJmond meet gezondheid inwoners