Geplaatst op: 13-12-2018 om 14:38 uur
Laatst gewijzigd op: 21-12-2018 om 17:34 uur

Gezondheidsmonitor IJmond

Inwoners van de IJmond wonen in een gebied met relatief veel (snel)wegen en industrie. Zij ervaren hiervan meer hinder en zijn bezorgder om hun gezondheid dan in de rest van de GGD regio Kennemerland.  

De Gezondheidsmonitor 2016 laat zien dat dit beeld onveranderd is ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2012. Uitzondering is de ervaren geurhinder, die is minder geworden. Er zijn beperkte aanwijzingen, dat, hoewel de luchtkwaliteit verbetert, het aantal inwoners met chronische gezondheidsaandoeningen licht toeneemt naarmate ze dichterbij de industrie in de IJmond wonen. Door elke vier jaar de gezondheid in de IJmond te monitoren zijn trends te zien en kunnen bestuurders de vinger aan de pols houden. In 2012 is de Gezondheidsmonitor IJmond voor het eerst uitgevoerd.  

 
Zie voor de resultaten:

 

Interessant

Nieuwsbericht 6 maart 2018: Gezondheidsmonitor IJmond meet gezondheid inwoners