Nieuws
Geplaatst op: 09-06-2022 om 10:52 uur
Laatst gewijzigd op: 09-06-2022 om 13:16 uur

Luchtkwaliteit IJmond moet beter, uitstoot moet minder

Inwoners IJmond ervaren laatste jaren meer overlast door stof, roet en rook en zijn bezorgder over eigen gezondheid.

Inwoners van IJmondgemeenten ervaren de laatste jaren meer overlast van stof, rook en roet afkomstig van de (basismetaal) industrie en zijn bezorgder over hun woonsituatie. Dit en meer blijkt uit een reeks van drie gezondheidsonderzoeken die GGD Kennemerland en het RIVM afgelopen 12 jaar uitvoerden. GGD Kennemerland adviseert de uitstoot te verminderen en adviseert het beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren onverminderd voort te zetten.

Uit de onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de lucht dichtbij het Tata-Steel terrein nog steeds minder goed is dan in gebieden verder weg. Ook al is de uitstoot gedaald en is de kwaliteit van de lucht in heel Nederland beter geworden. Dankzij meetpunten in de gemeenten is het mogelijk geweest de luchtkwaliteit te onderzoeken. Mensen dichtbij het Tata Steel-terrein hebben meer overlast van de industrie gekregen en zijn bezorgder over hun eigen gezondheid. Waar mensen in de hele GGD-regio Kennemerland zich gezonder zijn gaan voelen, is dat percentage dichtbij de industrie juist gedaald.

In de gebieden dichtbij het Tata-Steel terrein hebben mensen een hoger risico op chronische aandoeningen zoals luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland: “Het is goed dat we samen met het RIVM over een langere tijd via onderzoeken de ontwikkeling van hinder, chronische aandoeningen, het medicijngebruik en de luchtkwaliteit in de IJmond monitoren en dat moeten we ook blijven doen. Vooral omdat we zien dat met de kennis die is opgebouwd en onze eerdere adviezen ten spijt, geen gezondheidswinst in de IJmond is geboekt. Het is tijd voor meer actie. En daar dragen we als GGD Kennemerland graag een steentje aan bij. In de geest van de Omgevingswet, die binnenkort van kracht wordt, moet gezondheid een vast onderdeel worden in de belangenafweging in ruimtelijk beleid. Het is helpend als gezondheidsambities worden vastgelegd en uitgewerkt.”

GGD Kennemerland verwijst naar de Aanbiedingsbrief bij de rapportage kankerincidentie Kennemerland waarin richting gemeenten concrete adviezen zijn opgenomen voor verbetering van de gezondheid van de inwoners in relatie tot de luchtkwaliteit. Om gezondheidswinst te behalen dient stofuitstoot te worden beperkt. Alles met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren tot tenminste de WHO advieswaarden. Zorg ervoor dat gezondheidsaspecten meegenomen worden bij de vergunningverlening.

Het volledige onderzoek is hier te lezen. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek staan hier ook in een factsheet en worden uitgelegd in deze video. Eerdere onderzoeken over gezondheid in de IJmond staan hier.

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de invloed van luchtkwaliteit in de IJmond op de gezondheid van bewoners in deze regio. Gezondheid in de IJmond III: Monitoring incidentie medicijngebruik 2008-2019 | RIVM

Op 9 juni is er in het Leonardo Hotel in IJmuiden een informatiebijeenkomst over het onderzoek van 19.00 tot 20.00 uur. Op vrijdag 10 juni zijn we ook van 11.00 tot 13.30 uur aanwezig in het dorpshuis van Wijk aan Zee.