Geplaatst op: 24-11-2022 om 13:17 uur
Laatst gewijzigd op: 28-11-2022 om 12:50 uur

Zorg vluchtelingen

GGD Kennemerland voert publieke gezondheidszorgstaken uit voor zowel asielzoekers in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als voor statushouders die in de gemeenten van Kennemerland wonen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Opvanglocaties in Kennemerland

Op de COA-opvanglocaties verblijven asielzoekers (zolang hun asielaanvraag wordt behandeld) en statushouders die nog geen huis in een gemeente toegewezen hebben gekregen. De COA-opvanglocaties in onze regio zijn:

  • Haarlem, Conradkade. Twee passagiersschepen: de MS Virginia en de Prinses Christina.
  • Velsen-Noord, Wijkermeerweg. Passagiersveerboot Silja Europa.
  • Hoofddorp, Rijksstraatweg A4. Opvang in hotel.

Wat doet GGD Kennemerland?

  • Uitvoering jeugdgezondheidszorg.
  • Screening en behandeling tuberculose (tbc).
  • Inzet infectieziektebestrijding en -preventie.
  • Gezondheidsbevordering en/of -voorlichting.
  • Hygiëne- en veiligheidsinspecties in collectieve woonvoorzieningen.

Speciaal voor gemeenten is er de Folder gezondheidszorg voor vluchtelingen en asielzoekers.

Informatie en advies

GGD Kennemerland heeft specifieke kennis van, en ervaring met publieke gezondheid voor asielzoekers en statushouders (PGA). Deze kan iedere gemeente in Kennemerland inzetten. Voor meer informatie kun je GGD Kennemerland bellen op 023 789 1600 of mailen naar adviseurpg@ggdkennemerland.nl

GGD Kennemerland kan je meer vertellen over de gezondheidsaspecten rondom asielzoekers en statushouders. Samen zorgt de GGD voor veilige opvangcentra in jouw gemeente. Natuurlijk kun je met al je vragen over infectieziekten, tuberculose (tbc) of collectieve gezondheidspreventie ook terecht bij de GGD.

Zie ook: