Geplaatst op: 26-07-2017 om 16:01 uur
Laatst gewijzigd op: 05-03-2024 om 15:44 uur

Tuberculose

Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de tuberkelbacterie. De meeste mensen die deze bacterie in hun lichaam hebben, merken daar niets van. Tien procent van de mensen die in contact zijn geweest met een persoon die open tbc heeft, krijgt zelf ook de ziekte tbc. De meest voorkomende vorm van tbc is longtuberculose.

Afspraak maken TBCMake an appointment TBC

Contact

Spaarnepoort 5
2134 TM Hoofddorp

 • Telefoonnummer 023 - 789 16 20 en spreek een bericht in. Wij bellen je zo snel mogelijk terug.
 • Of stuur een e-mail naar tbc@vrk.nl
 • Wij werken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • Phone number 023 - 789 16 20 and leave a message. We will call you back as soon as possible.
 • Or send an email to tbc@vrk.nl
 • We work on Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays.

Immigranten

Neem contact op met de afdeling Tuberculose Bestrijding via:

 • Telefoonnummer 023 - 789 16 20 en spreek een bericht in. Wij bellen je zo snel mogelijk terug.
 • E-mailadres tbc@vrk.nl.
Ben je verwezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor een screening dan kun je een afspraak maken. Stuur daarvoor een email naar tbc@vrk.nl

Neem de volgende documenten mee naar de afspraak:

 • Paspoort
 • Het ingevulde formulier van de IND

Zonder deze documenten kunnen wij je helaas niet helpen.

Verplicht en vrijwillig onderzoek

De eerste foto is verplicht. De daarop volgende screenings zijn niet verplicht, maar worden sterk geadviseerd als je uit een land komt waar tuberculose veel voorkomt.

De screening bestaat uit elk half jaar een longfoto gedurende twee jaar. Je ontvangt hiervoor een oproep.

Let op: binnenkomst screening immigranten en expats. Vanaf 1 januari 2024 moet u betalen voor deze screening.

Wat zijn de kosten:

Longfoto: € 54,00 Euro (vanaf 18 jaar)

Huidtest (Mantoux): € 41,50 Euro (onder 18 jaar)

Immigrants - English version

Contact the Tuberculosis Control department through:

 • Phone number 023 - 789 16 20 and leave a message. We will call you back as soon as possible.
 • Email address tbc@vrk.nl 
Have you been referred by the Immigration and Naturalization Service (IND) for a tuberculosis test? You can make an appointment. please send an email to: tbc@vrk.nl
 • Please bring your passport and your IND referral form.  Without these documents, we are not able to help you.

Mandatory and voluntary screening

The first screening for the IND is mandatory. Follow up screening is not mandatory, but  strongly advised by the department of tuberculosis if you come from a country where tuberculosis is widespread. The screening consists of a chest x-ray every six months for two years. You will receive a request to attend the GGD for this follow-up test.

Notification screening Tuberculosis Immigrants and Expats.  Starting from January 1st 2024 a fee will be charged.

What are the costs:

Chest X-ray: € 54,00 (over the age of 18)

Skin test (Mantoux): € 41,50 (under the age of 18)

Oproep voor contactonderzoek ontvangen

Heb je van de GGD een brief ontvangen met daarin een uitnodiging voor een contactonderzoek? Kom dan naar de afspraak. Bij iedere tuberculose patiënt wordt een bron- of contactonderzoek gestart. Als de patiënt een besmettelijke vorm van tuberculose heeft, wordt door het  contactonderzoek gekeken of er infecties in de (directe) omgeving zijn veroorzaakt.

Contacten bij wie actieve tbc wordt vastgesteld, worden behandeld. Contacten die een niet-actieve (slapende) infectie blijken te hebben, kunnen behandeld worden om te voorkomen dat zij in een later stadium actieve tbc ontwikkelen.

Het onderzoek kan bestaan uit:

 • De tuberculinehuidtest (mantouxtest). Dit onderzoek vindt plaats bij de GGD. Bij deze test wordt een klein beetje vloeistof ingebracht in de huid. De inspuitplek wordt twee tot drie dagen later gecontroleerd door de GGD. Je dient hiervoor weer naar de GGD te komen.
 • Een IGRA test (bloedtest).
 • Een röntgenfoto van de longen. Deze foto wordt gemaakt bij de GGD en beoordeeld door de tbc-arts van de GGD.
Privacy

Uw persoonsgegevens worden vastgelegd in een landelijk elektronisch cliënt-/patiëntendossier van de tuberculosebestrijding van de GGD-en in Nederland. Ten aanzien van de informatie in het dossier nemen de medewerkers van de tuberculosebestrijding de wettelijke voorschriften met betrekking tot bescherming van de privacy in acht. Meer informatie over Privacy.

Your personal data is recorded in national electronic cliënt/patiënt records at the GGD Tuberculosis Prevention departments in the Netherlands. The Tuberculosis Prevention professionals comply with legal requirements relating tot he protection of privacy as regards the information in these records. More information about Privacy.

Voor professionals

Voor collegiaal overleg en melding van nieuwe patiënten zijn wij van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 023 789 1620.