Geplaatst op: 10-03-2016 om 09:51 uur
Laatst gewijzigd op: 02-10-2018 om 10:03 uur

Privacy

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) bestaande uit GGD Kennemerland en Brandweer Kennemerland, verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt uitleg gegeven over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en verwerken in het kader van de uitvoering van onze (wettelijke) taken.  

Iedereen heeft recht op privacy. Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de VRK uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Niet elke medewerker mag ze inzien, gebruiken of zonder uw toestemming doorgeven aan derden. Hiervoor bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels zijn samengevat in onze algemene Privacy regeling.

Lees onze volledige Privacy statement met daarin oa.:

  • Persoonsgegevens die wij verwerken
  • Plichten en verantwoordelijkheden
  • Uw rechten
  • Wijziging privacyverklaring

Veilig mailen

De informatie in onze e-mailberichten (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings-recht. Bij het versturen van privacygevoelige informatie maken wij gebruik van Zivver om de informatie te beveiligen en te versleutelen. Voor meer over Zivver, kijk op www.zivver.nl.

Statistieken

Wij houden algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op de website. Hiermee kan Veiligheidsregio Kennemerland haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de website. De gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies) en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de website.

Contact

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vrk.nl of door het sturen van een brief aan:
Veiligheidsregio Kennemerland
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 5514
2000 GM Haarlem