Nieuws
Geplaatst op: 19-12-2023 om 10:28 uur
Laatst gewijzigd op: 19-12-2023 om 13:19 uur

We beschermen ons tegen de zon, maar niet voldoende

De zomer lijkt al ver achter ons en veel mensen hebben afgelopen zomer volop genoten van de zon. Maar langdurige blootstelling aan de zon brengt wel gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals verbranding. Dit kan huidkanker veroorzaken. Vooral als je als kind vaak verbrandt. Je goed tegen de zon beschermen en het beperken van langdurige blootstelling aan de zon is daarom belangrijk.

GGD Kennemerland heeft in augustus en september 2023 een panelonderzoek over zonbescherming uitgevoerd bij inwoners van Kennemerland om terug te blikken op zongedrag en kennis over zonbescherming. Ruim 3.500 panelleden deden mee en resultaten zijn vergeleken met het panelonderzoek over zonbescherming dat in 2018 is afgenomen.
 

Meer bescherming, maar nog steeds veel zonverbranding

In regio Kennemerland wordt vaak met een hoge factor zonnebrandcrème gesmeerd. Ook nemen mensen regelmatig tot vaak maatregelen om zich te beschermen tegen de zon en checken ze hun huid op verdachte plekjes. Dit gebeurt meer dan in 2018, toen ons eerste panelonderzoek over zonbescherming is afgenomen. Op een zonnige dag smeert meer dan één derde zich vaak tot altijd in met zonnebrandcrème en draagt de helft vaak tot altijd een zonnebril. Ook zoekt bijna de helft vaak tot altijd de schaduw op, dit is meer dan de 36% in 2018. Toch is één op de drie panelleden afgelopen zomer verbrand. In de leeftijdsgroep 18-39 jaar is dit zelfs twee op de drie. Daarnaast draagt bijna de helft van de panelleden nooit een hoofddeksel en drie op de tien nooit kleren met lange mouwen/pijpen in de zon. Dit alles draagt bij aan een verhoogd risico op huidkanker. Net als op landelijk niveau, zijn meer ondervraagden in Kennemerland behandeld aan een (voorstadium van) huidkanker. Eén op de zes gaf dit aan en dit is bijna twee keer zoveel dan in 2018.
 

Overwegend voldoende kennis over zonbescherming en toename huidchecks

Zeven op de tien panelleden heeft voldoende kennis over het gevaar van blootstelling van de zon. De aanwezige kennis is echter beperkt tot enkele thema’s. Zo lijkt de kennis over wanneer op de dag de zon het sterkst is beperkt. Een groot deel van de panelleden weet niet dat een zongebruinde huid een beschadigde huid is. Ook weet één derde niet dat zonnebrandcrème niet kankerverwekkend is. Daartegenover zijn panelleden in 2023 wel pro-actiever als het gaat om hun huidgezondheid. Meer mensen laten regelmatiger hun huid controleren op verdachte plekjes dan 5 jaar geleden. Ook laat meer dan de helft een verdacht plekje controleren door de huisarts.
 

Inzetten op toenemende preventie en kennis

Gezien de toename van huidkankerbehandelingen blijft het vergroten van de kennis en het nemen van preventieve maatregelen van belang. De GGD zet zich in om inwoners te informeren over zonbescherming, de risico's van blootstelling aan de zon en wat zij daar tegen kunnen doen. Met behulp van subsidie van het KWF zal de GGD ook de komende jaren regionaal en lokaal initiatieven nemen op het gebied van zonbescherming.
 

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek is te vinden in deze factsheet in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. Wil je ook deelnemen aan het panel? Aanmelden kan www.ggdkennemerland.nl/panel. Elke inwoner van regio Kennemerland van 18 jaar of ouder kan lid worden. Een panellid ontvangt ongeveer 4 keer per jaar een uitnodiging om online een korte vragenlijst in te vullen. Deelname is vrijblijvend.

 

Lees het nieuwsbericht over de financiering van KWF voor een lokale zonbeschermingsaanpak