Geplaatst op: 18-03-2022 om 15:50 uur
Laatst gewijzigd op: 01-09-2023 om 16:04 uur

Onderzoeken

Er is in de loop van de jaren veel onderzoek gedaan naar effecten op de gezondheid van inwoners van de IJmond in relatie tot de luchtkwaliteit.

Sommige onderzoeken lopen langere tijd als monitor om trends te kunnen signaleren. Zoals de gezondheidsmonitor IJmond. Ook het luchtmeetnet in de IJmond monitort sinds 1991 de blootstelling aan bepaalde stoffen op de meetpunten in de IJmond. Ieder jaar verschijnt er een rapport over de meetresultaten.

In 2023 heeft de GGD Kennemerland hier voor het eerst een gezondheidskundige oplegger bij opgesteld. Hiermee helpen we lezers om te duiden wat de uitkomsten van het datarapport betekenen voor de gezondheid van de bewoners in de regio.  Er is zo al veel bekend over de milieu- en gezondheidssituatie in de IJmond.

Daarnaast zijn er onderzoeken die niet specifiek over de IJmond gaan, maar wel informatie over de gezondheid in de IJmond geeft. Zoals onderzoek naar het voorkomen van kanker in regio Kennemerland.

In 2019 heeft het RIVM onderzoek gedaan naar grafietregens en gezondheid. Op dit moment doet het RIVM onderzoek naar bepaalde gezondheidsaspecten waarover vragen nog niet goed beantwoord konden worden.

  • Op de website van het RIVM staat een uitgebreid overzicht van onderzoeken die aandacht besteden aan luchtkwaliteit en gezondheid in de IJmond.