Vaccinaties jeugd

Het 'Rijksvaccinatieprogramma' beschermt alle kinderen in Nederland tegen 12 ziekten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur.
023 789 1777
Vaccinaties en Corona

 Vaccinaties en Corona!

 • Vaccinaties op het consultatiebureau gaan zoveel als mogelijk door bij gezonde kinderen.
 • Vaccinaties voor 4 -18 jarigen op een GGD locatie gaan op individuele afspraak door.

Heb je een afspraak bij ons? Houd je aan deze maatregelen:

 • Kom niet naar het consultatiebureau/GGD locatie, als jij of je kind klachten hebben: koorts, verhoging,  hoesten en/of kortademigheid en keelpijn. Uitsluitend als uw kind verkouden is (0-12 jaar) mag uw kind  wel komen.

 • Heeft jouw kind geen klachten, maar jij wel? Je kind mag met een andere, klachtenvrije, begeleider komen.
 • Je kind mag met één begeleider komen. Laat broertjes en zusjes dus thuis.
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Wij vaccineren op dit moment niet als je kind deze bovenstaande klachten heeft. Zodra je kind beter is, maak een afspraak om alsnog de vaccinatie te halen.

Hygiëne maatregelen in de spreekkamers en wachtkamers

 • Wij nemen extra hygiëne maatregelen in onze spreekkamers en wachtkamers.
 • Wij vragen aan ouders/verzorgers om in de wachtkamer de handen met water en zeep te wassen voor zij de spreekkamer ingaan.
 • Wij zorgen ervoor dat in de wachtkamers genoeg ruimte is voor ouders/verzorgers om voldoende afstand van anderen te houden.

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus en griep te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog   
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handenschudden
 • Houd 1,5 meter afstand 

Vaccinatiedagen in sporthallen

 • Een sporthal is een openbare ruimte. We stellen het op prijs als je begeleider een mondkapje draagt. Ben je zelf ouder dan 13 jaar dan vragen we jou ook een mondkapje te dragen.
 • En belangrijk, kom met maximaal 1 begeleider, zo zorgen we ervoor dat het niet te druk wordt.

mondkapje    

 

Vaccinaties per leeftijd

Het ‘Rijksvaccinatieprogramma’ bestaat uit 4 fasen. De eerste prik wordt gegeven wanneer een kind 6 tot 9 weken oud is op het consultatiebureau. Tijdens de school periode worden de volgende prikken gegeven:

 • BMR/ DTP voor jongens en meisjes die 9 jaar zijn of dit jaar 9 jaar worden.
 • HPV voor meisjes van 12 jaar
 • Meningococcen ACWY voor jongens en meisjes die 14 jaar zijn of dit jaar 14 jaar worden. 

Bekijk het ‘Rijksvaccinatieprogramma’ om meer te weten te komen over de vaccinaties.

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is gratis.

Folders

Bescherm je kind tegen infectieziekten. Nederlands/ English/ Turks/ Arabisch/ Tigrinya/ Russisch/ Pools

Voorbereiden op een vaccinatie

Informatie voor ouders en jeugd over vaccineren.

Wat kunt u als ouder doen ? Hoe gaat het in zijn werk? Lees het hier.

Vaccinaties 9-jarigen DTP en BMR

Vaccinatie DTP/BMR (9 jaars prikken)

Alle kinderen die 9 jaar worden krijgen van de GGD een oproep voor vaccinatie. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD voert de BMR- en DTP vaccinaties uit:

 • De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond. 
 • De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio. 
Geboortejaar    Uitnodiging  
2012   Uitnodiging voorjaar of najaar 2021, zie schema
 
2011   Uitnodiging voorjaar of najaar 2021, zie schema  
2010 of ouder Wil je een vaccinatie voor je kind vul dan de gegevens in op dit formulier. Wij sturen je dan een uitnodiging voor vaccinatie.    

Heb je een uitnodiging ontvangen maar wil je de afspraak verzetten, bel dan met de frontoffice 023-7891777

Maatregelen Corona

mondkapje
 • Kom met één of geen begeleider;
 • Houd minstens 1.5 meter afstand, tijdens het prikken komt de medewerker een kort moment dichterbij.
 • Om rijen te voorkomen vragen wij jullie om op de aangegeven tijd te komen
 • Een sporthal is een openbare ruimte. Als ouder draag je een (niet-medisch) mondkapje tijdens bezoek aan een JGZ locatie/ vaccinatielocatie. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 13 jaar.

  Blijf thuis bij de volgende klachten

 • Hoesten;
 • Niezen;
 • Keelpijn;
 • Verkoudheid;
 • Verhoging/koorts.   

Wat neem ik mee?

 • De vaccinatiekaarten ( ontvangen van het RIVM)  Als je geen vaccinatiekaart hebt, meldt dit dan even bij binnenkomst, dan wordt er een nieuwe aangemaakt.
 • Het vaccinatiebewijs
 • Een legitimatiebewijs

Voor vragen kun je bellen naar Frontoffice 023-7891777 (van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur of mail naar vaccinatieteam@vrk.nl

 

Veel gestelde vragen

 • Mijn kind heeft geen uitnodiging ontvangen?
  Wacht nog even af. In verband met het corona virus lopen we wat achter met de uitnodigingen. We hopen deze achterstand zo snel mogelijk in te halen .
 • Wat moet ik meenemen?
  Neem je vaccinatiekaart en identiteitsbewijs mee
 • Waar wordt de prik gezet?
  Wij prikken in de bovenarm. Hou hier rekening mee bij de kledingkeuze.
 • Meer vragen?
  Bel dan tussen 08.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur naar de Frontoffice JGZ, telefoonnummer 023 789 1777 of mail naar vaccinatieteam@vrk.nl


   


Neem contact op met onze frontoffice 023 7891777
Neem contact op met onze frontoffice 023 7891777
Neem contact op met onze frontoffice 023 7891777
Vaccinatie Meningokokken ACWY

Meningokokkenziekte is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. Omdat deze bacterie nog steeds circuleert in Nederland is het belangrijk om ook op dit moment je hiertegen te beschermen.

Vaccinatie MenACWY

Geboortejaar Uitnodiging

2007

Voorjaar 2021, uitnodiging volgt

2003 t/m 2006

Nee, wil je wel de prik vul dan je gegevens in op
dit formulier. Wij sturen je dan een uitnodiging.

 
 
 
 
 
 
 
 

Veelgestelde vragen over Corona en meningokockkenvaccinatie

Maatregelen Corona

 •   Kom met één of geen begeleider;
 •   Houd minstens 1.5 meter afstand, tijdens het prikken komt de medewerker een kort moment dichterbij.
 •   Om rijen te voorkomen vragen wij jullie om op de aangegeven tijd te komen.
 •   Als ouder draag je een (niet-medisch) mondkapje tijdens bezoek aan een JGZ locatie/ vaccinatielocatie. JGZ locaties/ vaccinatielocaties  vallen namelijk onder openbare ruimtes, waarvoor      op dit moment het dragen van een  mondkapje verplicht is. 

Blijf thuis bij de volgende klachten

 •   Hoesten;
 •   Niezen;
 •   Keelpijn;
 •   Verkoudheid;
 •   Verhoging/koorts.   

Wat neem ik mee?

 • De vaccinatiekaarten ( ontvangen van het RIVM)  Als je geen vaccinatiekaart hebt, meldt dit dan even bij binnenkomst, dan wordt er een nieuwe aangemaakt.
 • Het vaccinatiebewijs
 • Een legitimatiebewijs

Voor vragen kun je bellen naar Frontoffice 023-7891777 (van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur of mail naar vaccinatieteam@vrk.nl

 

Veel gestelde vragen

 • Mijn kind heeft geen uitnodiging ontvangen?
  Wacht nog even af. In verband met het corona virus lopen we wat achter met de uitnodigingen. We hopen deze achterstand zo snel mogelijk in te halen .
 • Wat moet ik meenemen?
  Neem je vaccinatiekaart en identiteitsbewijs mee
 • Waar wordt de prik gezet?
  Wij prikken in de bovenarm. Hou hier rekening mee bij de kledingkeuze.
 • Meer vragen?
  Bel dan tussen 08.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur naar de Frontoffice JGZ, telefoonnummer  023 789 1777 of  mail naar vaccinatieteam@vrk.nl
Extra Meningokokken ACWY Velserbroek 21 juni 2021

Extra Meningokokken ACWY jeugdigen Velserbroek 21 juni 2021

Op 31 maart jl. zijn jongens en meisjes in de leeftijd van 13/14 jaar in Velserbroek gevaccineerd tegen meningokokken ACWY. Helaas is er een fout opgetreden bij het vaccineren. Bij het klaarmaken van het vaccin moet de poeder, de werkzame stof, gemengd worden met de oplosvloeistof (fysiologisch zout).

Bij controle is gebleken dat op 31 maart 2021 tussen 15.30-16.15 uur bij één vaccin geen poeder (de werkzame stof) is toegediend. Dit betekent dat één jongere op deze middag een vaccinatie heeft gekregen met alleen de oplosvloeistof. Deze jongere is daarom niet beschermd tegen de meningokokkenziekte. De injectie met alleen de oplosvloeistof levert geen gezondheidsrisico op.

 • De GGD heeft in overleg met het RIVM besloten om alle jongeren die op 31 maart 2021 in Velserbroek tussen 15.30-16.15 uur gevaccineerd zijn, een nieuwe vaccinatie aan te bieden.
 • De ouders van de jongeren die het betreft, zijn al eerder per brief op de hoogte gesteld en hebben de uitnodiging voor een nieuwe vaccinatie ontvangen.

 

Als GGD hebben we deze fout onderzocht en actie ondernomen om herhaling te voorkomen.

Indien u nog vragen heeft, kunt u mailen naar vaccinatieteam@vrk.nl. Graag uw mobiele nummer in de mail noteren, zodat wij u zo nodig terug kunnen bellen.

 

Vaccinatie HPV

Voorkom baarmoederhalskanker: laat je prikken

Door de inenting kun je jezelf beschermen tegen een infectie met het HPV-virus. Er zijn verschillende typen van dit virus. Het HPV-vaccin beschermt tegen twee typen die samen 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker veroorzaken. Uit onderzoek is gebleken dat voor meisjes tot 15 jaar oud, twee vaccinaties al voldoende zijn voor de opbouw van goede langdurige bescherming. Na de eerste prik kun je na 150 dagen de tweede komen halen.

Voor meisjes vanaf 15 jaar oud kan een goede bescherming nog niet gegarandeerd worden na twee prikken. Voor hen wordt drie prikken geadviseerd. Als de eerste prik vóór de leeftijd van 15 jaar is gegeven, is er daarna nog maar één prik nodig. Als de eerste vaccinatie na de vijftiende verjaardag is gegeven, volgt er na een maand de tweede prik en 6 maanden later de derde. 

Vaccinatie HPV (baarmoederhalskanker)

Geboortejaar  Uitnodiging  Starten met HPV prikken  
 2008 Voorjaar 2021 uitnodiging volgt
 2007 Voorjaar 2021 uitnodiging volgt
 2006  2020 HPV prik gehad,
voorjaar 2021 uitnodiging volgt
Ben je nog niet gestart maar wil je wel de prikken
vul dan je gegevens in op dit formulier.
Wij sturen je dan een uitnodiging.
 2005 Voorjaar 2021 uitnodiging volgt
 2004 Voorjaar 2021 uitnodiging volgt  
 2003 2020 HPV prik gehad,
voorjaar 2021 uitnodiging volgt
Ben je nog niet gestart maar wil je wel de prikken
vul dan je gegevens in op dit formulier.
Wij sturen je dan een uitnodiging.
 2002 2020 HPV prik gehad,
voorjaar 2021 uitnodiging
Ben je nog niet gestart maar wil je wel de prikken
vul dan je gegevens in op dit formulier.
Wij sturen je dan een uitnodiging.

Corona maatregelen

 •   Kom met één of geen begeleider;
 •   Houd minstens 1.5 meter afstand, tijdens het prikken komt de medewerker een kort moment dichterbij.
 •   Om rijen te voorkomen vragen wij jullie om op de aangegeven tijd te komen.
 •   Ben je 13 jaar of ouder dan draag je een (niet-medisch) mondkapje tijdens bezoek aan een JGZ locatie/ vaccinatielocatie. JGZ locaties/ vaccinatielocaties  vallen namelijk onder openbare      ruimtes, waarvoor op dit moment het dragen van een  mondkapje verplicht is. 

  Blijf thuis bij de volgende klachten

 •   Hoesten;
 •   Niezen;
 •   Keelpijn;
 •   Verkoudheid;
 •   Verhoging/koorts;
 •   Smaak en reuk verlies.

Wat neem ik mee?

 • De vaccinatiekaarten ( ontvangen van het RIVM)
  Als je geen vaccinatiekaart hebt, meldt dit dan even bij binnenkomst, dan wordt er een nieuwe aangemaakt.
 • Het vaccinatiebewijs
 • Een legitimatiebewijs

Voor vragen kun je bellen naar Frontoffice 023-7891777 (van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur of mail naar vaccinatieteam@vrk.nl 

Veel gestelde vragen

 • Wat moet ik meenemen?
  Neem je vaccinatiekaart en identiteitsbewijs mee. Als je geen vaccinatiekaart hebt, meldt dit dan even bij binnenkomst, dan wordt er een nieuwe  aangemaakt.
 • Waar krijg ik de prik?
  Wij prikken in de bovenarm. Hou hier rekening mee bij je kledingkeuze.     
 • Hoeveel tijd moet er tussen de eerste en tweede vaccinatie zitten?
  Tussen de eerste en tweede HPV vaccinatie moeten minimaal 150 dagen zitten
 • Meer vragen?
  Bel ons dan tussen 08.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur op 023 789 1777 of mail naar vaccinatieteam@vrk.nl.


Heeft je kind last gehad van een bijwerking

Meld een bijwerking bij de GGD. De Frontoffice van de JGZ is elke dag bereikbaar van 08.30-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur via telefoonnummer 023-7891777

Alle bijwerkingen worden onderzocht door het Bijwerkingencentrum Lareb. Je kunt ook zelf een bijwerking melden via www.lareb.nl.

Vaccinatiegegevens opvragen

Je kunt de vaccinatiegegevens of het vaccinatiebewijs van jezelf of van je kind opvragen. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma staat meer over de aanvraag van een vaccinatiebewijs.

Het kan zijn dat je vaccinatiegegevens niet bekend zijn. De registratie van vaccinaties is vanaf 1968 geleidelijk ingevoerd.

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Vanaf 16 december 2019 krijgen zwangere vrouwen gratis een 22 weken prik aangeboden (vaccinatie tegen kinkhoest, tetanus en difterie).

Klik hier voor de folder: Nederlands, Engels, Pools, Turks, Arabisch


Haal de 22 wekenprik en bescherm je baby tegen kinkhoest.

Ondanks coronavirus gaat de 22 wekenprik door. Wij vaccineren op dit moment niet als je onderstaande klachten hebt. Blijf dan thuis en stel de afspraak uit tot je beter bent. 

 • neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak?
 • Of heeft iemand anders uit je gezin klachten? 

 

Algemene Informatie 22 weken prik

 • Vanaf de 22ste zwangerschapsweek tot het einde van je zwangerschap, kun je dit vaccin gratis krijgen. Als je minstens 2 weken voor de bevalling bent gevaccineerd, bescherm je je baby de eerste maanden van zijn leven tegen kinkhoest. Dit is juist de periode dat je kind zelf nog niet ingeënt kan worden en kinkhoest het gevaarlijkst is. Bovendien heeft je baby dan vaak één vaccinatie minder nodig. Maar ook een vaccinatie vlak voor de bevalling is nog zinvol. Dit zorgt dat je zelf geen kinkhoest zal krijgen en dus je baby niet kan besmetten.

Meer uitleg tijdens de afspraak

Je krijgt een afspraak bij een Jeugdarts of Jeugdverpleegkundige. Eventuele vragen over de vaccinatie kunnen tijdens deze afspraak besproken worden. Ook krijg je informatie over de vaccinaties die je baby later krijgt en wat de GGD voor jou en je gezin kan betekenen vóór en na de bevalling. 

 

Hoe maak je de afspraak?

 • Woon je in de Gemeente Haarlemmermeer? Dan kan je een persoonlijk dossier aanmaken via het ouderportaal. Je logt in met je DigiD. Daarna bel je voor een afspraak naar de Frontoffice JGZ 023-7891777. De Frontoffice is elke werkdag bereikbaar van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur.
 • Klik hieronder om in te loggen met je DigiD            
  https://ouderportaal.ggdkennemerland.nl/
   
 • Heb je geen DigiD, bel dan naar de Frontoffice JGZ 023-7891777 voor het aanmaken van je dossier en het maken van een afspraak. 
 • Woon je in Zuid of Midden Kennemerland ? (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort) Dan wordt de 22 weken prik jou aangeboden door de organisatie JGZ Kennemerland. JGZ Kennemerland is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 088-9959595.