Vaccinaties jeugd

Het 'Rijksvaccinatieprogramma' beschermt alle kinderen in Nederland tegen 12 ziekten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur.
023 789 1777
Vaccinatie en toestemming uitwisseling vaccinatiegegevens

Onder het kopje:  Vaccinaties voor kinderen en zwangeren vind je informatie over het Rijksvaccinatieprogramma en welke vaccinaties hieronder vallen

Onder het kopje: Gegevens over de vaccinaties wordt informatie gegeven over toestemming voor uitwisseling van vaccinatiegegevens met het RIVM

 

Vaccinaties voor kinderen en zwangeren

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voert in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Nederland uit. Deelname is gratis en vrijwillig. 

 • Kinderen: Het RVP betreft alle vaccinaties voor zuigelingen en schoolgaande kinderen zie Vaccinaties tegen infectieziekten | Rijksvaccinatieprogramma.nl.  Ouders en jongeren vanaf 12 jaar ontvangen vanuit het RIVM informatie over de verschillende vaccinaties: tegen welke ziektes de vaccinatie beschermt, hoeveel prikken je krijgt en mogelijke bijwerkingen.

 

Als je nog vragen hebt over (inhaal-) vaccinaties, werkzaamheid en bijwerkingen, dan kan je deze vragen ook stellen aan een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. De JGZ is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur via telefoonnummer 023-7891777 en per mail via vaccinatieteam@vrk.nl.

  

Gegevens vastleggen over de vaccinaties

Toestemmingsformulier Vaccinatie en gegevensuitwisseling vaccinatie

Zwangeren

 • Als JGZ noteren wij de gegevens van de toegediende vaccinaties (datum toediening, naam en lotnummer van het vaccin) in het digitale dossier van jou als aanstaande moeder.
 • Het is belangrijk dat JGZ de vaccinatiegegevens samen met je persoonsgegevens deelt met het RIVM. Op deze manier weet het RIVM dat jij als aanstaande moeder het vaccin tegen kinkhoest hebt ontvangen. Het RIVM bewaart alle vaccinatiegegevens en kan als jij er om vraagt een kopie van een vaccinatiebewijs sturen.
 • Als JGZ bespreken wij met jou of jij toestemming geeft voor de gegevensuitwisseling tussen het RIVM en de JGZ. Als je hier nog vragen over hebt, kan jij die stellen tijdens het vaccinatieconsult.

De JGZ is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur via telefoonnummer 023-7891777 en per mail via vaccinatieteam@vrk.nl.

Jeugdigen 

 • Als JGZ noteren wij de gegevens van de vaccinaties die kinderen krijgen (datum toediening, naam en lotnummer vaccin) in het digitale kinddossier van jou/jouw kind. Wij kunnen tijdens een volgende afspraak zien welke vaccinaties door ons zijn toegediend. Zo kunnen we de juiste vaccinaties tijdig aan jou/jouw kind geven.
 • Het is belangrijk dat JGZ de vaccinatiegegevens samen met persoonsgegevens van jou/je kind deelt met het RIVM. Op deze manier weet het RIVM welke vaccinaties zijn toegediend.Het RIVM gebruikt deze gegevens om op het juiste moment een herinnering te sturen voor de volgende vaccinaties. Het RIVM bewaart alle vaccinatiegegevens en kan als jij er om vraagt een kopie van een vaccinatiebewijs sturen.
 • Voor ons als JGZ is het fijn dat het RIVM deze vaccinatiegegevens heeft. Als wij vragen hebben over de vaccinatiestatus, kan het RIVM ons die geven en zo nodig adviseren over vervolgvaccinaties.
 • Het RIVM gebruikt de vaccinatiegegevens ook om de kwaliteit van het vaccinatieprogramma en vaccins in de gaten te houden. Als er een uitbraak komt van een bepaalde ziekte, zoals mazelen, kan het RIVM met behulp van de vaccinatiegegevens beoordelen of voldoende mensen beschermd zijn of dat er extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de ziekte snel verspreid wordt.

Wie mag er toestemming geven voor kinderen voor de gegevensuitwisseling tussen het RIVM en JGZ?

 • 0-12 jaar: Voor alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar moet een ouder met gezag toestemming geven.
 • 12-16 jaar: Voor jongeren van 12 jaar tot 16 jaar moet zowel de jongere zelf als de ouder toestemming geven.
 • Jongeren vanaf 16 jaar: Jongeren van 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen of zij toestemming geven voor de gegevensuitwisseling. Als een jongere van 16 jaar niet wilsbekwaam is en zelf niet in staat is om een keuze te maken, dan maakt degene met gezag de keuze.
 • Als JGZ bespreken wij met jou of jij toestemming geeft voor de gegevensuitwisseling tussen het RIVM en de JGZ. Als je hier nog vragen over hebt, kan jij die stellen tijdens het vaccinatieconsult.

De JGZ is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur via telefoonnummer 023-7891777 en per mail via vaccinatieteam@vrk.nl.

 

 

Vaccinaties en Corona

Vaccinaties en Corona

Jeugdgezondheidszorg geeft geen Corona vaccinatie.

 • Vaccinaties op het consultatiebureau gaan door bij gezonde kinderen.

 • Groepsvaccinaties voor 4 -18  jarigen vinden in het najaar plaats. Tijdens deze sessies worden de coronamaatregelen gevolgd. Dit betekent dat waar mogelijk 1,5 meter afstand gehouden. Daarnaast zullen alle vaccinatiemedewerkers een mondkapje dragen. Dit omdat tijdens het vaccineren zelf geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het advies is dat jongeren en hun begeleider ook een mondkapje dragen in de hal. Belangrijk, kom met één begeleider, zo zorgen we dat het niet te druk wordt in de hal. 

 • Vaccinatie op maat 4 - 18 jarigen op een GGD locatie. Ook hier wordt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand gehouden. Daarnaast zullen alle vaccinatiemedewerkers een mondkapje dragen. Dit omdat tijdens het vaccineren zelf geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het advies is dat jongeren en hun begeleider ook een mondkapje dragen op GGD locaties. Belangrijk, kom met één begeleider, zo zorgen we dat het niet te druk wordt op de locatie. 

 • Coronavaccinatie en vaccinatie rijksvaccinatieprogramma. Zorg dat er minimaal 14 dagen tussen de Coronavaccinatie en een RVP vaccinatie zit. Indien er minder dan 14 dagen tussen zit, kan je het beste een nieuwe afspraak maken voor je coronavaccinatie. 

 

Heb je een afspraak bij ons? Houd je aan deze maatregelen:

 • Kom niet naar het consultatiebureau / GGD locatie, als jij of je kind klachten hebben: koorts, verhoging,  hoesten en/of kortademigheid en keelpijn. Uw kind ( 0-12 jaar) mag wel komen als het alleen verkoudheidsklachten heeft.

 • Wij vaccineren op dit moment niet als je kind deze bovenstaande klachten heeft. Zodra je kind beter is, maak een afspraak om alsnog de vaccinatie te halen. 

 • Heeft jouw kind geen klachten, maar jij wel? Je kind mag met een andere, klachtenvrije, begeleider komen.
 • Je kind mag met één begeleider komen. Laat broertjes en zusjes dus thuis.
 • Volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar verzoeken wij een mondkapje te dragen op onze locaties. 
 • Houd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Wij vaccineren op dit moment niet als je kind deze bovenstaande klachten heeft. Zodra je kind beter is, maak een afspraak om alsnog de vaccinatie te halen.

Hygiëne maatregelen in de spreekkamers en wachtkamers

 • Wij nemen extra hygiëne maatregelen in onze spreekkamers en wachtkamers.
 • Wij vragen aan ouders/verzorgers om bij binnenkomst hun handen te ontsmetten 
 • Wij zorgen ervoor dat in de wachtkamers genoeg ruimte is voor ouders/verzorgers om voldoende afstand van anderen te houden.
 • Wij vragen begeleiders een mondkapje te dragen op onze GGD locaties 

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus en griep te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog   
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handenschudden
 • Houd 1,5 meter afstand 

 

    

 

Vaccinaties per leeftijd

De eerste prikken worden gegeven op het consultatiebureau. Tijdens de school periode worden de volgende prikken gegeven:

 • BMR/ DTP voor jongens en meisjes die 9 jaar zijn of dit jaar 9 jaar worden.
 • HPV voor meisjes en jongens die 10 jaar zijn of dit jaar 10 jaar worden.  
 • Meningococcen ACWY voor jongens en meisjes die 14 jaar zijn of dit jaar 14 jaar worden. 

Bekijk het ‘Rijksvaccinatieprogramma’ om meer te weten te komen over de vaccinaties.

Deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma is gratis.

Folders

Bescherm je kind tegen infectieziekten. Nederlands/ English/ Turks/ Arabisch/ Tigrinya/ Russisch/ Pools

Voorbereiden op een vaccinatie

Informatie voor ouders en jeugd over vaccineren.

Wat kunt u als ouder doen ? Hoe gaat het in zijn werk? Lees het hier.

Vaccinaties 9-jarigen DTP en BMR

Vaccinatie DTP/BMR (9 jaars prikken)

Alle kinderen die 9 jaar worden krijgen van de GGD een oproep voor vaccinatie. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD voert de BMR- en DTP vaccinaties uit:

 • De BMR-prik beschermt tegen bof, mazelen en rode hond. 
 • De DTP-prik beschermt tegen difterie, tetanus en polio. 
Geboortejaar    Uitnodiging  
2013   Voorjaar 2022
 
2012   Voorjaar 2022  
2011 of ouder Wil je een vaccinatie voor je kind vul dan de gegevens in op dit formulier. Wij sturen je dan een uitnodiging voor vaccinatie.    

Heb je een uitnodiging ontvangen maar wil je de afspraak verzetten, bel dan met de frontoffice 023-7891777

Voor vragen kun je bellen naar Frontoffice 023-7891777 (van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur of mail naar vaccinatieteam@vrk.nl

 

Veel gestelde vragen

 • Welke coronamaatregelen zijn er tijdens de groepsvaccinatie dagen?                                                                                                                                                                                                Draag een mondkapje als je ouder bent dan 13 jaar.                                                                                                                                                                                                                              Kom niet als je klachten hebt of als je gezin/ klas in quarantaine zit.                                                                                                                                                                                                    Kom met een begeleider en neem geen kinderen mee die geen vaccinatie hoeven
 • Mijn kind heeft geen uitnodiging ontvangen?
  Wacht nog even af. In verband met het corona virus lopen we wat achter met de uitnodigingen. We hopen deze achterstand zo snel mogelijk in te halen .
 • Wat moet ik meenemen?
  De vaccinatiekaarten ( ontvangen van het RIVM)  Als je geen vaccinatiekaart hebt, meld dit dan even bij binnenkomst, dan wordt er een nieuwe aangemaakt.
  Het vaccinatiebewijs en een legitimatiebewijs.
 • Waar wordt de prik gezet?
  Wij prikken in de bovenarm. Hou hier rekening mee bij de kledingkeuze.
 • Meer vragen?
  Bel dan tussen 08.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur naar de Frontoffice JGZ, telefoonnummer 023 789 1777 of mail naarvaccinatieteam@vrk.nl


   

Neem contact op met onze frontoffice 023 7891777
Neem contact op met onze frontoffice 023 7891777
Neem contact op met onze frontoffice 023 7891777
Vaccinatie Meningokokken ACWY

Meningokokkenziekte is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. Omdat deze bacterie nog steeds circuleert in Nederland is het belangrijk om ook op dit moment je hiertegen te beschermen.

Vaccinatie MenACWY

Geboortejaar Uitnodiging

2008

Voorjaar 2022

2007 of ouder

Nee, wil je wel de prik vul dan je gegevens in op
dit formulier. Wij sturen je dan een uitnodiging.

Veelgestelde vragen over Corona en meningokokkenvaccinatie

Zorg dat er minimaal 14 dagen tussen de Coronavaccinatie en meningokokken ACWY-vaccinatie zit.  Indien er minder dan 14 dagen tussen zit, kan je het beste een nieuwe afspraak maken voor Coronavaccinatie. 

Maatregelen Corona

 •   Kom met maximaal één begeleider, zo zorgen we dat het niet te druk wordt;
 •   Houd minstens 1.5 meter afstand, tijdens het prikken komt de medewerker een kort moment dichterbij.
 •   Om rijen te voorkomen vragen wij jullie om op de aangegeven tijd te komen.
 •   Het advies is dat jongere en ouder/ begeleider een mondkapje dragen in de hal.
 •   Belangrijk: Zorg dat er minimaal 14 dagen tussen de Coronavaccinatie en meningokokken ACWY-vaccinatie zit.  Indien er minder dan 14 dagen tussen zit, kan je het beste een nieuwe         afspraak maken voor Coronavaccinatie. 

Blijf thuis bij de volgende klachten

 •   Hoesten;
 •   Niezen;
 •   Keelpijn;
 •   Verkoudheid;
 •   Verhoging/koorts.   
 •   Als iemand in je gezin positief getest is voor Corona 

Wat neem ik mee?

 • De vaccinatiekaarten ( ontvangen van het RIVM)  Als je geen vaccinatiekaart hebt, meld dit dan even bij binnenkomst, dan wordt er een nieuwe aangemaakt.
 • Het vaccinatiebewijs
 • Een legitimatiebewijs
 • Een mondkapje

Voor vragen kun je bellen naar Frontoffice 023-7891777 (van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur of mail naar vaccinatieteam@vrk.nl

 

Veel gestelde vragen

 • Mijn kind heeft geen uitnodiging ontvangen?
  Wacht nog even af. In verband met het corona virus lopen we wat achter met de uitnodigingen. We hopen deze achterstand zo snel mogelijk in te halen .
 • Waar wordt de prik gezet?
  Wij prikken in de bovenarm. Hou hier rekening mee bij de kledingkeuze.
 • Meer vragen?
  Bel dan tussen 08.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur naar de Frontoffice JGZ, telefoonnummer  023 789 1777 of  mail naar vaccinatieteam@vrk.nl
Vaccinatie HPV

Met 1 vaccin beschermd tegen 6 soorten kanker

Door de HPV-vaccinatie kan je jezelf beschermen tegen een infectie met het HPV-virus. Er zijn verschillende typen van dit virus. Het HPV-vaccin beschermt niet alleen tegen baarmoederhalskanker, maar ook tegen kanker van de penis, schaamlippen, anus, vagina en mondkeelholte.

Landelijk is besloten om vanaf 2022 niet alleen meisjes te vaccineren met het HPV-vaccin, maar ook jongens. Vanaf 2022 zullen meisjes én jongens die 10 jaar worden, uitgenodigd worden voor de HPV- vaccinaties. Uit onderzoek is gebleken dat als je jonger bent dan 15 jaar twee vaccinaties al voldoende zijn voor de opbouw van goede langdurige bescherming. Na de eerste prik kun je na 150 dagen de tweede komen halen.  

Voor meisjes en jongens vanaf 15 jaar oud kan een goede bescherming nog niet gegarandeerd worden na twee prikken. Voor hen wordt drie prikken geadviseerd. Als de eerste prik vóór de leeftijd van 15 jaar is gegeven, is er daarna nog maar één prik nodig. Als de eerste vaccinatie na de vijftiende verjaardag is gegeven, volgt er na een maand de tweede prik en 6 maanden later de derde. 

Meer lezen? HPV-vaccinatie voor jongeren van 13 jaar | Rijksvaccinatieprogramma.nl

Inhaalvaccinaties

Vanaf de start van de HPV-vaccinaties zijn deze vaccinaties gegeven in het jaar dat een meisje 13 jaar werd. Met de invoering van de genderneutrale HPV-vaccinatie, dus vaccinatie voor zowel jongens en meisjes, is de leeftijd verlaagd naar 10 jaar. Het is belangrijk dat alle jongeren de HPV-vaccinatie aangeboden krijgen. Dit betekent dat in de komende 2 jaar alle jongeren die nog geen HPV-vaccinatie hebben gekregen, uitgenodigd zullen worden.

Vaccinatie HPV (baarmoederhalskanker)

Geboortejaar   Uitnodiging   
Meisjes en Jongens 2012  Voorjaar 2022  
Meisjes en Jongens 2011  In 2023  
Meisjes en Jongens 2010  In 2023  
Meisjes en Jongens 2009  Voorjaar 2022  
Jongens 2008  Voorjaar 2022  
Meisjes 2008 Najaar 2021 HPV prik gehad? Dan volgt uitnodiging in voorjaar 2022 Wil je starten met de HPV prikken 
vul dan je gegevens in op dit formulier.
Wij sturen je dan een uitnodiging
Jongens 2007  In 2023             
Meisjes 2007 Najaar 2021 HPV prik gehad? Dan volgt uitnodiging in voorjaar 2022 Wil je starten met de HPV prikken 
vul dan je gegevens in op dit formulier.
Wij sturen je dan een uitnodiging
Jongens 2006 Voorjaar 2022  
Meisjes 2006 Najaar 2021 HPV prik gehad? Dan volgt uitnodiging in voorjaar 2022 Wil je starten met de HPV prikken 
vul dan je gegevens in op dit formulier.
Wij sturen je dan een uitnodiging
Jongens 2005 In 2023  
Meisjes 2005 Najaar 2021 HPV prik gehad? Dan volgt uitnodiging in voorjaar 2022 Wil je starten met de HPV prikken 
vul dan je gegevens in op dit formulier.
Wij sturen je dan een uitnodiging
Jongens 2004 Voorjaar 2022 
 
Meisjes 2004 Najaar 2021 HPV prik gehad? Dan volgt uitnodiging in voorjaar 2022 Wil je starten met de HPV prikken 
vul dan je gegevens in op dit formulier.
Wij sturen je dan een uitnodiging

Corona maatregelen

 •   Belangrijk, kom met maximaal één begeleider, zo zorgen we ervoor dat het niet te druk wordt. 
 •   Het advies is dat jongere en begeleider een mondkapje dragen in de hal.  
 •   Houd minstens 1.5 meter afstand, tijdens het prikken komt de medewerker een kort moment dichterbij.
 •   Om rijen te voorkomen vragen wij jullie om op de aangegeven tijd te komen.
 •   Zorg dat er minimaal 14 dagen tussen de coronavaccinatie en de HPV-vaccinatie zit. Zit er minder dan 14 dagen tussen, dan kan je het beste een nieuwe afspraak maken voor je    coronavaccinatie.

  Blijf thuis bij de volgende klachten

 •   Hoesten;
 •   Niezen;
 •   Keelpijn;
 •   Verkoudheid;
 •   Verhoging/koorts;
 •   Smaak en reuk verlies.

Wat neem ik mee?

 • De vaccinatiekaarten ( ontvangen van het RIVM)
  Als je geen vaccinatiekaart hebt, meld dit dan even bij binnenkomst, dan wordt er een nieuwe aangemaakt.
 • Het vaccinatiebewijs
 • Een legitimatiebewijs
 • Een mondkapje

Voor vragen kun je bellen naar Frontoffice 023-7891777 (van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur of mail naar vaccinatieteam@vrk.nl

Veel gestelde vragen 

 • Waar krijg ik de prik?
  Wij prikken in de bovenarm. Hou hier rekening mee bij je kledingkeuze.     
 • Hoeveel tijd moet er tussen de eerste en tweede vaccinatie zitten?
  Tussen de eerste en tweede HPV vaccinatie moeten minimaal 150 dagen zitten
 • Meer vragen?
  Bel ons dan tussen 08.30 - 12.30 en 13.00 - 17.00 uur op 023 789 1777 of mail naar vaccinatieteam@vrk.nl.


Heeft je kind last gehad van een bijwerking

Meld een bijwerking bij de GGD. De Frontoffice van de JGZ is elke dag bereikbaar van 08.30-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur via telefoonnummer 023-7891777

Alle bijwerkingen worden onderzocht door het Bijwerkingencentrum Lareb. Je kunt ook zelf een bijwerking melden via www.lareb.nl.

Vaccinatiegegevens opvragen

Je kunt de vaccinatiegegevens of het vaccinatiebewijs van jezelf of van je kind opvragen. Op de website van het Rijksvaccinatieprogramma staat meer over de aanvraag van een vaccinatiebewijs.

Het kan zijn dat je vaccinatiegegevens niet bekend zijn. De registratie van vaccinaties is vanaf 1968 geleidelijk ingevoerd.

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen

Vanaf 16 december 2019 krijgen zwangere vrouwen gratis een 22 weken prik aangeboden (vaccinatie tegen kinkhoest, tetanus en difterie).

Klik hier voor de folder: Nederlands, Engels, Pools, Turks, Arabisch


Haal de 22 wekenprik en bescherm je baby tegen kinkhoest.

Belangrijk:

 •  Zorg dat er minimaal 14 dagen tussen de coronavaccinatie en de maternale kinkhoest-vaccinatie zit. Indien er minder dan 14 dagen tussen zit, kan je het beste eem nieuwe afspraak maken   voor je coronavaccinatie 
 •  Draag s.v.p. een mondkapje op onze GGD locaties 

Wij vaccineren op dit moment niet als je onderstaande klachten hebt. Blijf dan thuis en stel de afspraak uit tot je beter bent. 

 • neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, benauwdheid, koorts of plotseling verlies van reuk en/of smaak?
 • Of heeft iemand anders uit je gezin klachten? 

 

Algemene Informatie 22 weken prik

 • Vanaf de 22ste zwangerschapsweek tot het einde van je zwangerschap, kun je dit vaccin gratis krijgen. Als je minstens 2 weken voor de bevalling bent gevaccineerd, bescherm je je baby de eerste maanden van zijn leven tegen kinkhoest. Dit is juist de periode dat je kind zelf nog niet ingeënt kan worden en kinkhoest het gevaarlijkst is. Bovendien heeft je baby dan vaak één vaccinatie minder nodig. Maar ook een vaccinatie vlak voor de bevalling is nog zinvol. Dit zorgt dat je zelf geen kinkhoest zal krijgen en dus je baby niet kan besmetten.

Meer uitleg tijdens de afspraak

Je krijgt een afspraak bij een Jeugdarts of Jeugdverpleegkundige. Eventuele vragen over de vaccinatie kunnen tijdens deze afspraak besproken worden. Ook krijg je informatie over de vaccinaties die je baby later krijgt en wat de GGD voor jou en je gezin kan betekenen vóór en na de bevalling. 

 

Hoe maak je de afspraak?

 • Woon je in de Gemeente Haarlemmermeer? Dan kan je een persoonlijk dossier aanmaken via het ouderportaal. Je logt in met je DigiD. Daarna bel je voor een afspraak naar de Frontoffice JGZ 023-7891777. De Frontoffice is elke werkdag bereikbaar van 8.30-12.30 en van 13.00-17.00 uur.
 • Klik hieronder om in te loggen met je DigiD            
  https://ouderportaal.ggdkennemerland.nl/
   
 • Heb je geen DigiD, bel dan naar de Frontoffice JGZ 023-7891777 voor het aanmaken van je dossier en het maken van een afspraak. 
 • Woon je in Zuid of Midden Kennemerland ? (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort) Dan wordt de 22 weken prik jou aangeboden door de organisatie JGZ Kennemerland. JGZ Kennemerland is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 088-9959595.