Geplaatst op: 17-02-2023 om 16:25 uur
Laatst gewijzigd op: 17-02-2023 om 16:42 uur

Toezicht WMO

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van Wmo voorzieningen. GGD Kennemerland is door de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmermeer, Velsen, Heemskerk en Beverwijk aangewezen om de taak als toezichthouder op de kwaliteit bij Wmo voorzieningen uit te voeren.

Proactief (risicogestuurd) toezicht

Vanaf november 2018 voert GGD Kennemerland risicogestuurd toezicht uit. Het doel is ten eerste het beoordelen of Wmo voorzieningen voldoen aan wet- en regelgeving, maar ook om proactief de kwaliteit van Wmo voorzieningen te monitoren. GGD Kennemerland heeft als toezichthouder, naast zijn wettelijke taken en plichten, dus ook de taak om knelpunten te signaleren. Per onderzoek bekijkt de GGD daarom in hoeverre de kwaliteitseisen gewaarborgd worden, op welke gebieden verbetering nodig blijkt en of het noodzakelijk is dat verbetermaatregelen getroffen worden. De bevindingen van een onderzoek worden vastgelegd in een rapport. De rapporten worden openbaar gemaakt en de aanbieder en betreffende gemeente ontvangen een afschrift. De richtlijnen voor deze openbaarmaking zijn vastgesteld door de acht betrokken gemeenten en op hun websites terug te vinden.

Toezicht bij signalen of calamiteiten/geweldsincidenten

Naast het proactieve toezicht, voert GGD Kennemerland toezicht uit bij aanbieders van Wmo voorzieningen in reactie op een melding van een calamiteit/geweldsincidenten of een ander signaal. Alle aanbieders van Wmo voorzieningen in de regio zijn wettelijk verplicht om calamiteiten en geweldsincidenten te melden overeenkomstig het door de iedere gemeente vastgestelde protocol Calamiteiten.  De GGD kan ook signalen van professionals, cliënten of burgers ontvangen die betrekking hebben op de kwaliteit van een Wmo voorziening. Afhankelijk van de aard en ernst van de melding, wordt in overleg met de betreffende gemeente een afweging gemaakt of een incidenteel onderzoek wordt gestart. Als zo’n onderzoek wordt gestart, dan wordt de aanbieder hiervan op de hoogte gesteld. Per melding beoordeelt de toezichthouder of de aanbieder adequaat gehandeld heeft, of de kwaliteit van de Wmo voorziening (nog) gewaarborgd is en of het noodzakelijk is dat verbetermaatregelen getroffen worden.

Melden van calamiteiten, incidenten en signalen

Ben je aanbieder van een Wmo voorziening en wil je melding doen van een calamiteit of geweldsincident? Meld dat dan via het onderstaande formulier.

Hier vind je het meldingsformulier calamiteit/geweldsincidenten

Maak je je zorgen over de kwaliteit van een voorziening? Dan kun je dat bij ons melden. Je kunt ons bereiken via de mail; wmo@ggdkennemerland.nl of via het algemene telefoonnummer van GGD Kennemerland; 023 515 9500.

Anoniem melden

Soms wil je niet dat een aanbieder op de hoogte is van jouw melding. Misschien ben je bang voor jouw baan als je als personeelslid een melding doet, of heb je als betrokkene angst voor gevolgen voor de behandeling van jouw naaste. Daarom kun je bij ons als toezichthouder ook anoniem een melding doen. Dit betekent dat wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en de aanbieder niet op de hoogte stellen van jouw identiteit.

GGD geen klachtencommissie

De GGD is geen klachtencommissie. Dit betekent dat wij een individuele klacht niet in behandeling kunnen nemen. Iedere Wmo aanbieder heeft een klachtenregeling. De klachtenregeling bestaat meestal uit een interne regeling (waarbij je in gesprek gaat met de leidinggevende of directie) en een externe regeling: je kunt dan je klacht neerleggen bij een onafhankelijke klachtencommissie of bij de betreffende gemeente.

Meer informatie